โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.สตูล
จำนวนโรงเรียน 159 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 159 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. บ้านทุ่งริ้น
-
23 พฤษภาคม 2562  91,000  สาคร
-
-
 2.นิคมซอย 10
-
14 พฤษภาคม 2562  130,000  ควนกาหลง
-
-
 3.นิคมพัฒนาผัง 120
-
10 พฤษภาคม 2562  314,000  อบต.อุใดเจริญ
-
-
 4.นิคมพัฒนาผัง 20
-
16 พฤษภาคม 2562  338,000  นิคมพัฒนา
-
-
 5.นิคมพัฒนาผัง 42
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  อบต.อุใดเจริญ
-
-
 6.นิคมพัฒนาภาคใต้ 1
-
21 พฤษภาคม 2562  166,000  อบต.ควนกาหลง
-
-
 7.นิคมพัฒนาภาคใต้ 2
-
15 พฤษภาคม 2562  264,000  อุใดเจริญ
-
-
 8.นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
-
3 พฤษภาคม 2562  586,000  อุใดเจริญ
-
-
 9.บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
-
14 พฤษภาคม 2562  538,000  องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
-
-
 10.บ้านกาลันยีตัน
-
15 พฤษภาคม 2562  179,000  อบต.เจ๊ะบิลัง
-
-
 11.บ้านกาลูบี
-
16 พฤษภาคม 2562  378,000  อบต.บ้านควน
-
-
 12.บ้านกาเนะ
-
21 พฤษภาคม 2562  313,000  อบต. บ้านควน อ.เมือง .สตูล
-
-
 13.บ้านกาแบง
-
23 พฤษภาคม 2562  194,000  แหลมสน
-
-
 14.บ้านกุบังจามัง
-
16 พฤษภาคม 2562  220,000  อบต.ฉลุง
-
-
 15.บ้านกุบังปะโหลด
-
1 พฤศจิกายน 2561  127,000  อบต.ควนสตอ
-
-
 16.บ้านขอนคลาน
-
15 พฤษภาคม 2562  304,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
-
-
 17.บ้านคลองขุด
-
16 พฤษภาคม 2562  990,000  เทศบาลตำบลคลองขุด
-
-
 18.บ้านคลองน้ำเค็ม
-
14 พฤษภาคม 2562  140,000  อบต.ละงู
-
-
 19.บ้านคลองสองปาก
-
24 พฤษภาคม 2562  248,000  อบต.สาคร
-
-
 20.บ้านควน
-
20 พฤษภาคม 2562  928,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
-
-
 21.บ้านควนขัน
-
31 พฤษภาคม 2562  156,000  องค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน
-
-
 22.บ้านควนฟ้าแลบ
-
22 พฤษภาคม 2562  258,000  อบต.กำแพง
-
-
 23.บ้านควนล่อน
-
14 พฤษภาคม 2562  208,480  อบต.ควนกาหลง
-
-
 24.บ้านควนสตอ
-
17 พฤษภาคม 2562  356,000  ควนสตอ
-
-
 25.บ้านควนเก
-
14 พฤษภาคม 2562  460,000  แป-ระ
-
-
 26.บ้านควนโต๊ะเหลง
-
14 พฤษภาคม 2562  252,000  อบต.ควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
-
-
 27.บ้านค่ายรวมมิตร
-
24 พฤษภาคม 2562  230,000  อบต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง
-
-
 28.บ้านคีรีวง
-
16 พฤษภาคม 2562  84,000  อบต.ทุ่งหว้า
-
-
 29.บ้านฉลุง
-
15 พฤษภาคม 2562  358,000  อบต. เจ๊ะบิลัง
-
-
 30.บ้านช่องไทร
-
14 พฤษภาคม 2562  176,000  นาทอน
-
-
 31.บ้านดาหลำ
-
15 พฤษภาคม 2562  312,000  เขาขาว
-
-
 32.บ้านดูสน
-
14 พฤษภาคม 2562  240,000  ควนโดน
-
-
 33.บ้านตะโละใส
-
16 พฤษภาคม 2562  1,024,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
-
-
 34.บ้านตันหยงกลิง
-
30 พฤษภาคม 2562  120,000  เกาะสาหร่าย
-
-
 35.บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
-
13 พฤษภาคม 2562  500,000  อบต.ปูยู
-
-
 36.บ้านตันหยงละไน้
-
24 พฤษภาคม 2562  106,000  แหลมสน
-
-
 37.บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
-
23 พฤษภาคม 2562  152,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
-
-
 38.บ้านตันหยงโป
-
16 พฤษภาคม 2562  201,000  ตันหยงโป
-
-
 39.บ้านตำมะลังเหนือ
-
24 มิถุนายน 2562  348,160  ตำมะลัง
-
-
 40.บ้านตำมะลังใต้
-
24 พฤษภาคม 2562  334,000  อบต.ตำมะลัง
-
-
 41.บ้านตูแตหรำ
-
22 พฤษภาคม 2562  108,400  อบต.กำแพง
-
-
 42.บ้านทางงอ
-
17 พฤษภาคม 2562  256,000  องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
-
-
 43.บ้านทางยาง
-
23 พฤษภาคม 2562  172,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร
-
-
 44.บ้านท่าชะมวง
-
23 พฤษภาคม 2562  339,000  องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
-
-
 45.บ้านท่าน้ำเค็มใต้
-
28 พฤษภาคม 2562  123,000  ท่าแพ
-
-
 46.บ้านท่าพยอม
-
23 พฤษภาคม 2562  82,000  อบต.ปากน้ำ
-
-
 47.บ้านท่ายาง
-
22 พฤษภาคม 2562  134,000  ปากน้ำ
-
-
 48.บ้านท่าศิลา
-
14 พฤษภาคม 2562  73,000  อบต.นาทอน
-
-
 49.บ้านท่าหิน
-
31 พฤษภาคม 2562  148,000  อบต.ควนขัน
-
-
 50.บ้านท่าแพ
-
28 พฤษภาคม 2562  288,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
-
-
 51.บ้านท่าแลหลา
-
22 พฤษภาคม 2562  298,000  อบต.กำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
-
-
 52.บ้านทุ่ง
-
24 พฤษภาคม 2562  261,000  อบต.ฉลุง
-
-
 53.บ้านทุ่งดินลุ่ม
-
15 พฤษภาคม 2562  446,000  อบต.ป่าแก่บ่อหิน
-
-
 54.บ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์
-
27 พฤษภาคม 2562  308,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
-
-
 55.บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
-
23 พฤษภาคม 2562  429,000  อบต. ทุ่งนุ้ย
-
-
 56.บ้านทุ่งบุหลัง
-
22 พฤษภาคม 2562  96,000  อบต.ทุ่งบุหลัง
-
-
 57.บ้านทุ่งพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  66,000  ควนสตอ
-
-
 58.บ้านทุ่งมะปรัง
-
22 พฤษภาคม 2562  266,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
-
-
 59.บ้านทุ่งวิมาน
-
21 พฤษภาคม 2562  88,000  องคฺ์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
-
-
 60.บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
-
23 พฤษภาคม 2562  28,000  องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
-
-
 61.บ้านทุ่งสะโบ๊ะ
-
15 พฤษภาคม 2562  56,000  อบต.ทุ่งบุหลัง
-
-
 62.บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114
-
21 พฤษภาคม 2562  168,000  กำแพง
-
-
 63.บ้านทุ่งไหม้
-
21 พฤษภาคม 2562  194,000  องการค์บริหารส่วนตำบลน้ำผุด
-
-
 64.บ้านนาข่า
-
16 พฤษภาคม 2562  182,000  อบต.เขาขาว
-
-
 65.บ้านนางแก้ว
-
21 พฤษภาคม 2562  542,000  ตำบลน้ำผุด
-
-
 66.บ้านนาทอน
-
25 พฤษภาคม 2562  369,000  นาทอน
-
-
 67.บ้านนาพญา
-
23 พฤษภาคม 2562  289,000  ละงู
-
-
 68.บ้านนาลาน
-
31 พฤษภาคม 2562  146,000  อบต.ควนขัน
-
-
 69.บ้านนาแก้ว
-
29 พฤษภาคม 2562  96,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
-
-
 70.บ้านนาแค
-
16 พฤษภาคม 2562  116,000  เทศบาลตำบลคลองขุด
-
-
 71.บ้านน้ำร้อน
-
24 พฤษภาคม 2562  262,000  อบต.ทุ่งนุ้ย
-
-
 72.บ้านน้ำหรา
-
24 พฤษภาคม 2562  258,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
-
-
 73.บ้านบ่อหิน
-
15 พฤษภาคม 2562  568,000  เขาขาว
-
-
 74.บ้านบ่อเจ็ดลูก
-
15 พฤษภาคม 2562  172,000  ปากน้ำ
-
-
 75.บ้านบันนังปุเลา
-
14 พฤษภาคม 2562  191,000  อบต.เจ๊ะบิลัง
-
-
 76.บ้านบากันโต๊ะทิด
-
23 พฤษภาคม 2562  50,000  องค์การบริหารส่วนตำบล ละงู
-
-
 77.บ้านบารายี
-
14 พฤษภาคม 2562  196,000  นาทอน
-
-
 78.บ้านบุโบย
-
15 พฤษภาคม 2562  172,000  อบต.แหลมสน
-
-
 79.บ้านบูเกตยามู
-
16 พฤษภาคม 2562  272,000  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอควนโดน
-
-
 80.บ้านปลักหว้า
-
27 พฤษภาคม 2562  236,000  อบต.ท่าแพ
-
-
 81.บ้านปันจอร์
-
22 พฤษภาคม 2562  620,000  อบต.ย่านซื่อ
-
-
 82.บ้านปากบาง
-
23 พฤษภาคม 2562  361,000  องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
-
-
 83.บ้านปากบารา
-
16 พฤษภาคม 2562  414,000  อบต.ปากนำ้ ต.ปากนำ้ อ.ละงู จ.สตูล
-
-
 84.บ้านปากปิง
-
16 พฤษภาคม 2562  160,000  กำแพง
-
-
 85.บ้านปากละงู
-
24 มิถุนายน 2562  338,000  ละงู
-
-
 86.บ้านป่าฝาง
-
10 มิถุนายน 2562  360,000  อบต.กำแพง
-
-
 87.บ้านป่าพน
-
14 พฤษภาคม 2562  340,000  ปาล์มพัฒนา
-
-
 88.บ้านปาเต๊ะ
-
15 พฤษภาคม 2562  283,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูล
-
-
 89.บ้านป่าแก่บ่อหิน
-
14 พฤษภาคม 2562  301,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน
-
-
 90.บ้านปิใหญ่
-
22 พฤษภาคม 2562  230,000  อบต.กำแพง
-
-
 91.บ้านมะนัง
-
14 พฤษภาคม 2562  130,000  ปาล์มพัฒนา
-
-
 92.บ้านมะหงัง
-
15 พฤษภาคม 2562  170,000  ทุ่งบุหลัง
-
-
 93.บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147
-
22 พฤษภาคม 2562  295,000  ย่านซื่อ
-
-
 94.บ้านราวปลา
-
16 พฤษภาคม 2562  222,000  ทุ่งหว้า
-
-
 95.บ้านราไว
-
28 พฤษภาคม 2562  127,000  อบต.ขอนคลาน
-
-
 96.บ้านลาหงา
-
23 พฤษภาคม 2562  656,000  ละงู
-
-
 97.บ้านวังตง
-
15 พฤษภาคม 2562  162,000  อบต.นาทอน
-
-
 98.บ้านวังประจัน
-
21 พฤษภาคม 2562  2,666,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
-
-
 99.บ้านวังปริง
-
16 พฤษภาคม 2562  232,200  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
-
-
 100.บ้านวังพระเคียน
-
17 พฤษภาคม 2562  258,000  อบต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
-
-
 101.บ้านวังพะเนียด
-
23 พฤษภาคม 2562  114,000  อบต.เกตรี
-
-
 102.บ้านวังสายทอง
-
21 พฤษภาคม 2562  435,000  น้ำผุด
-
-
 103.บ้านสนกลาง
-
31 พฤษภาคม 2562  206,000  อบต.เเหลมสน
-
-
 104.บ้านสวนเทศ
-
14 พฤษภาคม 2562  140,000  อบต.แป-ระ
-
-
 105.บ้านสาคร
-
23 พฤษภาคม 2562  424,000  อบต.สาคร
-
-
 106.บ้านสาครเหนือ
-
23 พฤษภาคม 2562  261,000  สาคร
-
-
 107.บ้านสายควน
-
29 พฤษภาคม 2562  122,200  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
-
-
 108.บ้านหนองหอยโข่ง
-
17 พฤษภาคม 2562  302,000  อบต.น้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
-
-
 109.บ้านห้วยน้ำดำ
-
10 พฤษภาคม 2562  316,000  ควนกาหลง
-
-
 110.บ้านห้วยมะพร้าว
-
21 พฤษภาคม 2562  278,000  องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
-
-
 111.บ้านห้วยไทร
-
23 พฤษภาคม 2562  122,000  ละงู
-
-
 112.บ้านหัวกาหมิง
-
24 พฤษภาคม 2562  79,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
-
-
 113.บ้านหัวควน
-
21 พฤษภาคม 2562  302,000  น้ำผุด
-
-
 114.บ้านหาญ
-
16 พฤษภาคม 2562  136,000  อบต.เขาขาว
-
-
 115.บ้านหาดทรายยาว
-
15 พฤษภาคม 2562  178,000  ตันหยงโป
-
-
 116.บ้านอุได
-
10 พฤษภาคม 2562  242,000  อบต.อุใดเจริญ
-
-
 117.บ้านอุไร
-
16 พฤษภาคม 2562  78,000  อบต.กำแพง
-
-
 118.บ้านเกตรี
-
23 พฤษภาคม 2562  512,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี
-
-
 119.บ้านเกาะบูโหลน
-
14 พฤษภาคม 2562  190,000  อบต.ปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
-
-
 120.บ้านเกาะยวน
-
23 พฤษภาคม 2562  210,000  ละงู
-
-
 121.บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
-
28 พฤษภาคม 2562  49,000  เกาะสาหร่าย
-
-
 122.บ้านเกาะยาว
-
14 พฤษภาคม 2562  140,000  อบต.ปูยู
-
-
 123.บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
-
29 พฤษภาคม 2562  431,000  เกาะสาหร่าย
-
-
 124.บ้านเกาะอาดัง
-
4 มิถุนายน 2562  417,000  อบต.เกาะสาหร่าย
-
-
 125.บ้านเขาจีน
-
16 พฤษภาคม 2562  502,000  เมืองสตูล
-
-
 126.บ้านเขาใคร
-
8 พฤษภาคม 2562  309,400  อบต.ควนกาหลง
-
-
 127.บ้านเจ๊ะบิลัง
-
18 มิถุนายน 2562  660,000  ตำบลเจ๊ะบิลัง
-
-
 128.บ้านเนินสูง
-
31 พฤษภาคม 2562  50,000  อบต.ควนขัน
-
-
 129.บ้านเหนือคลอง
-
14 พฤษภาคม 2562  402,000  อบต.ควนกาหลง
-
-
 130.บ้านแป-ระเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  528,000  อบต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
-
-
 131.บ้านแป-ระใต้
-
17 พฤษภาคม 2562  196,000  อบต.ท่าเรือ
-
-
 132.บ้านโกตา
-
21 พฤษภาคม 2562  238,000  อบต.กำแพง
-
-
 133.บ้านโคกประดู่
-
24 กรกฏาคม 2562  364,000  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
-
-
 134.บ้านโคกพะยอม
-
23 พฤษภาคม 2562  178,000  อบต.ละงู
-
-
 135.บ้านโตนปาหนัน
-
23 พฤษภาคม 2562  93,000  อบต.ทุ่งนุ้ย
-
-
 136.บ้านในเมือง
-
23 พฤษภาคม 2562  310,000  องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
-
-
 137.บ้านใหม่
-
13 พฤษภาคม 2562  408,080  องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
-
-
 138.บ้านไทรงาม
-
31 พฤษภาคม 2562  262,000  อบต.ควนขัน ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
-
-
 139.บ้านไร่
-
23 พฤษภาคม 2562  216,000  ท่าเรือ
-
-
 140.บ้านไสใหญ่
-
21 พฤษภาคม 2562  316,000  กำแพง
-
-
 141.ผังปาล์ม 1
-
5 พฤษภาคม 2562  354,000  อบต.ปาล์มพัฒนา
-
-
 142.ผังปาล์ม 2
-
2 พฤษภาคม 2562  462,000  อบต.ปาล์มพัฒนา
-
-
 143.ผังปาล์ม 3
-
7 พฤษภาคม 2562  127,000  ปาล์มพัฒนา
-
-
 144.ผังปาล์ม 4
-
31 ตุลาคม 2561  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
-
-
 145.ผังปาล์ม 7
-
16 พฤษภาคม 2562  274,000  ปาล์มพัฒนา
-
-
 146.วรรธนะสาร
-
14 พฤษภาคม 2562  251,000  อบต.ป่าแก่บ่อหิน
-
-
 147.วัดชมพูนิมิต
-
28 พฤษภาคม 2562  0  เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
-
-
 148.วัดหน้าเมือง
-
16 พฤษภาคม 2562  192,000  ตำบลคลองขุด
-
-
 149.สมาคมเลขานุการสตรี 3
-
24 พฤษภาคม 2562  352,000  สาคร
-
-
 150.อนุบาลควนกาหลง
-
16 พฤษภาคม 2562  490,000  ควนกาหลง
-
-
 151.อนุบาลควนโดน
-
17 พฤษภาคม 2562  516,000  เทศบาลตำบลควนโดน
-
-
 152.อนุบาลท่าแพ
-
27 พฤษภาคม 2562  478,000  ท่าแพ
-
-
 153.อนุบาลทุ่งหว้า
-
29 พฤษภาคม 2562  860,800  เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
-
-
 154.อนุบาลมะนัง
-
16 พฤษภาคม 2562  660,000  อบต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
-
-
 155.อนุบาลละงู
-
21 พฤษภาคม 2562  1,460,000  กำแพง
-
-
 156.อนุบาลสตูล
-
8 พฤศจิกายน 2561  3,237,000  เทศบาลเมืองสตูล
-
-
 157.อนุบาลเมืองสตูล
-
22 พฤษภาคม 2562  320,000  เทศบาลตำบลฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
-
-
 158.เพียงหลวง ๔
-
15 พฤษภาคม 2562  52,000  แหลมสน
-
-
 159.ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)
-
14 พฤษภาคม 2562  497,000  อบต.ควนโพธิ์
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net