โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.สงขลา เขต 3
จำนวนโรงเรียน 193 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 193 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. ชุมชนบ้านปาดัง
-
3 กรกฏาคม 2562  1,175,000  เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
-
-
 2. บ้านกระอาน
-
29 พฤษภาคม 2562  462,000  อบต.ท่าม่วง
-
-
 3. บ้านหนองสาหร่าย
-
10 มิถุนายน 2562  132,000  อบต.ท่าม่วง
-
-
 4. บ้านเก่า(สะบ้าย้อย)
-
8 พฤษภาคม 2562  464,000  อบต.เปียน
-
-
 5. บ้านเมาะลาแต
-
15 สิงหาคม 2562  858,000  อบต.ทุ่งพอ
-
-
 6. บ้านโมย
-
20 พฤษภาคม 2562  376,000  อบต.นาหมอศรี
-
-
 7. วัดคลองยอ
-
10 มิถุนายน 2562  291,000  อบต.วังใหญ่
-
-
 8. วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
-
27 มีนาคม 2562  240,000  อบต.ทุ่งหมอ
-
-
 9.กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ
-
16 พฤษภาคม 2562  249,000  อบต.ท่าหมอไทร
-
-
 10.ชาติตระการโกศล
-
18 กรกฏาคม 2562  102,000  อบต.ทุ่งหมอ
-
-
 11.ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
-
18 พฤษภาคม 2562  659,000  อบต.ท่าม่วง
-
-
 12.ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222
-
13 มิถุนายน 2562  100,000  อบต.จะโหนง
-
-
 13.ชุมชนบ้านทางควาย
-
5 สิงหาคม 2562  412,000  อบต.จะโหนง
-
-
 14.ชุมชนบ้านนากัน
-
18 กรกฏาคม 2562  278,000  อบต.บ้านโหนด
-
-
 15.ชุมชนบ้านนาทับ
-
23 พฤษภาคม 2562  262,000  เทศบาลตำบลนาทับ
-
-
 16.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
-
4 กรกฏาคม 2562  508,000  อบต.สะท้อน
-
-
 17.ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
-
15 พฤษภาคม 2562  494,000  อบต.สะพานไม้แก่น
-
-
 18.ชุมชนวัดควนมีด
-
24 พฤษภาคม 2562  640,000  อบต.คลองเปียะ
-
-
 19.ชุมชนวัดน้ำขาว
-
14 พฤษภาคม 2562  354,000  อบต.น้ำขาว
-
-
 20.ชุมชนวัดปลักชะเมา
-
21 พฤษภาคม 2562  198,000  อบต.ฉาง
-
-
 21.ทองอยู่นุตกุล
-
22 พฤษภาคม 2562  117,000  อบต.ประกอบ
-
-
 22.ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1
-
24 พฤษภาคม 2562  105,400  อบต.บาโหย
-
-
 23.นิคมสร้างตนเองเทพา 2
-
6 มิถุนายน 2562  232,000  อบต.ท่าม่วง
-
-
 24.นิคมสร้างตนเองเทพา 3
-
10 มิถุนายน 2562  122,000  อบต.ท่าม่วง
-
-
 25.นิคมสร้างตนเองเทพา 4
-
20 พฤษภาคม 2562  80,000  อบต.ท่าม่วง
-
-
 26.บ่อเกดวิจิตรวิทยา
-
29 มีนาคม 2562  308,000  อบต.ทุ่งหมอ
-
-
 27.บ้านกรงอิตํา
-
24 พฤษภาคม 2562  300,000  อบต.เกาะสะบ้า
-
-
 28.บ้านกะทิง
-
15 พฤษภาคม 2562  518,000  อบต.ทับช้าง
-
-
 29.บ้านคลองกวางเขาวัง
-
28 พฤษภาคม 2562  265,000  อบต.คลองกวาง
-
-
 30.บ้านคลองขุด
-
15 พฤษภาคม 2562  264,000  อบต.ปากบาง
-
-
 31.บ้านคลองประดู่
-
15 พฤษภาคม 2562  290,000  อบต.ปากบาง
-
-
 32.บ้านคลองแงะ(จะนะ)
-
10 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.น้ำขาว
-
-
 33.บ้านคลองแงะ(สะเดา)
-
28 กรกฏาคม 2562  607,000  เทศบาลตำบลคลองแงะ
-
-
 34.บ้านควนขี้แรด
-
15 พฤษภาคม 2562  65,000  อบต.นาหว้า
-
-
 35.บ้านควนตานี
-
10 มิถุนายน 2562  460,000  อบต.สำนักแต้ว
-
-
 36.บ้านควนตีหมุน
-
15 พฤษภาคม 2562  180,000  อบต.ปากบาง
-
-
 37.บ้านควนหมาก
-
29 พฤษภาคม 2562  410,000  อบต.วังใหญ่
-
-
 38.บ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย)
-
16 พฤษภาคม 2562  362,000  อบต.เปียน
-
-
 39.บ้านควนหรัน(เทพา)
-
14 พฤษภาคม 2560  208,000  อบต.ท่าม่วง
-
-
 40.บ้านควนหัวช้าง
-
22 พฤษภาคม 2562  92,000  อบต.คลองเปียะ
-
-
 41.บ้านควนเจดีย์
-
29 พฤษภาคม 2562  252,000  เทศบาลตำบลลำไพล
-
-
 42.บ้านควนเสม็ด
-
16 พฤษภาคม 2562  507,000  อบต.ปริก
-
-
 43.บ้านคอลอมุดอ
-
13 พฤษภาคม 2562  731,000  อบต.จะแหน
-
-
 44.บ้านคูนายสังข์
-
7 มิถุนายน 2562  243,000  อบต.แค
-
-
 45.บ้านคูศักดิ์สิทธิ์
-
15 สิงหาคม 2562  432,000  อบต.คู
-
-
 46.บ้านคูหา
-
8 สิงหาคม 2562  283,000  อบต.คูหา
-
-
 47.บ้านฉลุง
-
11 มิถุนายน 2562  367,000  อบต.ทุ่งพอ
-
-
 48.บ้านช้างคลอด
-
16 พฤษภาคม 2562  88,000  อบต.ท่าหมอไทร
-
-
 49.บ้านตลิ่งชัน
-
16 พฤษภาคม 2562  422,000  อบต.ตลิ่งชัน
-
-
 50.บ้านตะเคียนทอง
-
15 กรกฏาคม 2562  164,000  อบต.ทุ่งพอ
-
-
 51.บ้านตะเคียนเภา
-
15 พฤษภาคม 2562  353,000  อบต.ปริก
-
-
 52.บ้านตาแปด
-
16 พฤษภาคม 2562  144,000  อบต.ปากบาง
-
-
 53.บ้านตูหยง
-
15 พฤษภาคม 2562  200,000  อบต.ปากบาง
-
-
 54.บ้านถํ้าตลอด
-
24 มิถุนายน 2562  322,000  อบต.เขาแดง
-
-
 55.บ้านทรายขาว
-
16 พฤษภาคม 2562  225,000  อบต.สะพานไม้แก่น
-
-
 56.บ้านทับยาง
-
26 มิถุนายน 2562  373,000  อบต.คูหา
-
-
 57.บ้านทับโกบ
-
10 มิถุนายน 2562  228,000  เทศบาลตำบลสำนักขาม
-
-
 58.บ้านทัพหลวง
-
24 พฤษภาคม 2562  264,000  อบต.คูหา
-
-
 59.บ้านท่า
-
14 พฤษภาคม 2562  586,000  อบต.เปียน
-
-
 60.บ้านท่าข่อย
-
20 พฤษภาคม 2562  178,000  เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์
-
-
 61.บ้านท่าคลอง
-
31 พฤษภาคม 2562  448,000  เทศบาลตำบลนาทับ
-
-
 62.บ้านท่าม่วง
-
15 พฤษภาคม 2562  252,000  อบต.ท่าม่วง
-
-
 63.บ้านท่าหมาก
-
16 พฤษภาคม 2562  138,000  อบต.ท่าหมอไทร
-
-
 64.บ้านท่าโพธิ์
-
18 กรกฏาคม 2562  490,000  อบต.ท่าโพธิ์
-
-
 65.บ้านท่าไทร
-
30 พฤษภาคม 2562  116,000  เทศบาลตำบลลำไพล
-
-
 66.บ้านทุ่งครก
-
16 สิงหาคม 2562  54,000  อบต.แค
-
-
 67.บ้านทุ่งนาเคียน
-
14 มิถุนายน 2562  150,000  อบต.ขุนตัดหวาย
-
-
 68.บ้านทุ่งนํ้าขาว
-
16 พฤษภาคม 2562  278,000  เทศบาลตำบลนาทวีนอก
-
-
 69.บ้านทุ่งโพธิ์
-
31 พฤษภาคม 2562  113,000  อบต.ลำไพล
-
-
 70.บ้านทุ่งไพล
-
10 มิถุนายน 2562  1,084,000  อบต.เขาแดง
-
-
 71.บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑
-
16 พฤษภาคม 2562  168,000  เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์
-
-
 72.บ้านทําเนียบ
-
6 มิถุนายน 2562  340,000  เทศบาลตำบลท่าพระยา
-
-
 73.บ้านนนท์
-
15 พฤษภาคม 2562  143,000  อบต.ตลิ่งชัน
-
-
 74.บ้านนา
-
28 พฤษภาคม 2562  2,496,000  เทศบาลตำบลจะนะ
-
-
 75.บ้านนาจวก
-
31 พฤษภาคม 2562  315,000  อบต. ท่าม่วง
-
-
 76.บ้านนาจะแหน
-
17 พฤษภาคม 2562  496,000  อบต.จะแหน
-
-
 77.บ้านนาทวี
-
29 พฤษภาคม 2562  1,772,000  เทศบาลตำบลนาทวี
-
-
 78.บ้านนาปรัง
-
27 พฤษภาคม 2562  477,000  อบต.คลองกวาง
-
-
 79.บ้านนาม่วง
-
10 กรกฏาคม 2562  164,000  อบต.บ้านโหนด
-
-
 80.บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)
-
17 พฤษภาคม 2562  72,000  อบต.นาหว้า
-
-
 81.บ้านนํ้าลัด
-
28 พฤษภาคม 2562  410,000  อบต.สำนักแต้ว
-
-
 82.บ้านนํ้าเค็ม
-
17 พฤษภาคม 2562  396,000  เทศบาลตำบลบ้านนา
-
-
 83.บ้านบ่อทอง
-
31 พฤษภาคม 2562  290,000  เทศบาลตำบลท่าพระยา
-
-
 84.บ้านบ่อนํ้าส้ม
-
30 พฤษภาคม 2562  176,000  อบต.เกาะสะบ้า
-
-
 85.บ้านบ่อเตย
-
15 พฤษภาคม 2562  256,000  อบต.ปากบาง
-
-
 86.บ้านบ่อโชน
-
15 พฤษภาคม 2562  274,000  อบต.สะกอม
-
-
 87.บ้านบาโหย
-
23 สิงหาคม 2562  409,000  อบต.บาโหย
-
-
 88.บ้านประกอบ
-
24 พฤษภาคม 2562  193,000  อบต.ประกอบ
-
-
 89.บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)
-
7 มิถุนายน 2562  328,200  เทศบาลตำบลปริก
-
-
 90.บ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี)
-
7 มิถุนายน 2562  227,800  เทศบาลตำบลปริก
-
-
 91.บ้านปลักบ่อ
-
28 พฤษภาคม 2562  102,000  เทศบาลท่าพระยา
-
-
 92.บ้านป็อง
-
17 พฤษภาคม 2562  244,000  อบต.สะท้อน
-
-
 93.บ้านปากช่อง
-
16 พฤษภาคม 2562  38,000  อบตจะโหนง
-
-
 94.บ้านปากบาง
-
10 มิถุนายน 2562  396,000  อบต.สะกอม
-
-
 95.บ้านปากบางนาทับ
-
4 มิถุนายน 2562  548,000  เทศบาลตำบลนาทับ
-
-
 96.บ้านปากบางสะกอม
-
7 มิถุนายน 2562  95,000  อบต.สะกอม
-
-
 97.บ้านป่ากอ
-
13 พฤษภาคม 2562  278,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา
-
-
 98.บ้านป่างาม
-
16 พฤษภาคม 2562  436,000  ตลิ่งชัน
-
-
 99.บ้านป่าชิง
-
15 พฤษภาคม 2562  114,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง
-
-
 100.บ้านป่าเร็ด
-
6 มิถุนายน 2562  558,000  อบต.ปลักหนู
-
-
 101.บ้านป่าโอน
-
24 พฤษภาคม 2562  520,000  อบต.เทพา
-
-
 102.บ้านพระพุทธ
-
16 พฤษภาคม 2562  716,000  อบต.เทพา
-
-
 103.บ้านพรุชิง
-
12 มิถุนายน 2562  316,000  อบต.ท่าม่วง
-
-
 104.บ้านพรุตู
-
14 พฤษภาคม 2562  134,000  อบต.เกาะสะบ้า
-
-
 105.บ้านพรุหลุมพี
-
14 พฤษภาคม 2562  246,000  อบต.สะกอม
-
-
 106.บ้านพรุหวา
-
17 พฤษภาคม 2562  684,000  อบต.ประกอบ
-
-
 107.บ้านพรุเตียว
-
10 มิถุนายน 2562  250,000  เทศบาลตำบลสำนักขาม
-
-
 108.บ้านพอบิด
-
13 พฤษภาคม 2562  111,000  อบต.ท่าประดู่
-
-
 109.บ้านพังลา
-
22 กรกฏาคม 2562  37,000  อบต.พังลา
-
-
 110.บ้านม่วง
-
28 พฤษภาคม 2562  412,000  อบต.สำนักแต้ว
-
-
 111.บ้านม่วงถํ้า
-
6 มิถุนายน 2562  142,000  อบต.สะกอม
-
-
 112.บ้านม้างอน
-
16 พฤษภาคม 2562  360,000  เทศบาลตำบลนาทับ
-
-
 113.บ้านมุนี
-
16 พฤษภาคม 2562  242,000  อบต.จะแหน
-
-
 114.บ้านยางเกาะ
-
8 สิงหาคม 2562  283,000  อบต.ปริก
-
-
 115.บ้านระตะ
-
6 มีนาคม 2562  194,000  อบต.พังลา
-
-
 116.บ้านล่องควน
-
27 มิถุนายน 2562  456,000  อบต.คูหา
-
-
 117.บ้านลางา
-
16 พฤษภาคม 2562  780,000  เทศบาลตำบลบ้านนา
-
-
 118.บ้านลำชิง
-
17 มิถุนายน 2562  274,000  อบต.คลองทราย
-
-
 119.บ้านลำเปา
-
7 มิถุนายน 2562  396,000  เทศบาลตำบลลำไพล
-
-
 120.บ้านลำไพล
-
31 พฤษภาคม 2562  554,000  เทศบาลตำบลลำไพล
-
-
 121.บ้านลําลอง
-
16 พฤษภาคม 2562  371,000  เทศบาลตำบลนาทวีนอก
-
-
 122.บ้านวังบวบ
-
29 พฤษภาคม 2562  140,000  อบต.ฉาง
-
-
 123.บ้านวังใหญ่
-
27 พฤษภาคม 2562  453,000  อบต.วังใหญ่
-
-
 124.บ้านวังใหญ่ปลายรํา
-
13 พฤษภาคม 2562  210,000  เทศบาลตำบลนาทวีนอก
-
-
 125.บ้านสม็อง
-
13 มิถุนายน 2562  274,000  อบต.ปลักหนู
-
-
 126.บ้านสวรรค์
-
6 มิถุนายน 2562  184,000  อบต.เทพา
-
-
 127.บ้านสะกอม
-
16 พฤษภาคม 2562  472,000  อบต.สะกอม
-
-
 128.บ้านสะพานหัก
-
16 พฤษภาคม 2562  283,000  อบต.ท่าหมอไทร
-
-
 129.บ้านสะพานเคียน
-
6 มิถุนายน 2562  220,540  อบต.สะท้อน
-
-
 130.บ้านสุเหร่า
-
15 พฤษภาคม 2562  301,000  อบต.ตลิ่งชัน
-
-
 131.บ้านสุโสะ
-
12 กรกฏาคม 2562  526,000  อบต.ธารคีรี
-
-
 132.บ้านสํานักขาม
-
14 สิงหาคม 2562  270,000  เทศบาลตำบลสำนักขาม
-
-
 133.บ้านสํานักหว้า
-
12 มิถุนายน 2562  175,000  อบต.เขามีเกียรติ
-
-
 134.บ้านหน่ำฮั้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  190,000  เทศบาลตำบลสำนักขาม
-
-
 135.บ้านห้วยบอน
-
9 กรกฏาคม 2562  752,000  อบต.บ้านโหนด
-
-
 136.บ้านห้วยเต่า
-
30 มิถุนายน 2562  332,000  อบต.คูหา
-
-
 137.บ้านหว้าหลัง
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  อบต.นาหว้า
-
-
 138.บ้านหัวถนน
-
13 สิงหาคม 2562  246,000  อบต.ปริก
-
-
 139.บ้านเก่า(นาทวี)
-
29 พฤษภาคม 2562  390,000  อบต.คลองกวาง
-
-
 140.บ้านเกาะค่าง
-
16 พฤษภาคม 2562  7,780  อบต.สำนักแต้ว
-
-
 141.บ้านเกาะทาก
-
16 พฤษภาคม 2562  452,000  อบต.นาหว้า
-
-
 142.บ้านเกาะแลหนัง
-
15 พฤษภาคม 2562  264,000  อบต.ปากบาง
-
-
 143.บ้านเขาจันทร์
-
31 พฤษภาคม 2562  168,000  อบต.จะโหนง
-
-
 144.บ้านเขาน้อย
-
17 มิถุนายน 2562  88,000  อบต.สะกอม
-
-
 145.บ้านเคลียง
-
15 สิงหาคม 2562  341,620  เทศบาลตำบลนาทวีนอก
-
-
 146.บ้านเทพา
-
16 พฤษภาคม 2562  1,106,000  เทศบาลตำบลเทพา
-
-
 147.บ้านเลียบ
-
15 พฤษภาคม 2562  230,000  อบต.สะกอม
-
-
 148.บ้านแค
-
17 มิถุนายน 2562  339,000  อบต.แค
-
-
 149.บ้านแซะ
-
11 มิถุนายน 2562  84,000  อบต.สะกอม
-
-
 150.บ้านแพร้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  194,000  อบต.ท่าหมอไทร
-
-
 151.บ้านแม่ที
-
30 พฤษภาคม 2562  396,000  เทศบาลตำบลลำไพล
-
-
 152.บ้านโคกกอ
-
6 มิถุนายน 2562  180,000  อบต.ท่าม่วง
-
-
 153.บ้านโคกตก
-
10 มิถุนายน 2562  517,000  อบต.ทุ่งพอ
-
-
 154.บ้านโคกพยอม
-
30 พฤษภาคม 2562  104,000  อบต.เกาะสะบ้า
-
-
 155.บ้านโคกม้า
-
16 พฤษภาคม 2562  212,000  เทศบาลตำบลบ้านนา
-
-
 156.บ้านโคกสิเหรง
-
31 พฤษภาคม 2562  395,000  อบต.ทุ่งพอ
-
-
 157.บ้านโต้นนท์
-
14 มิถุนายน 2562  147,000  อบต.คลองทราย
-
-
 158.บ้านโหนด
-
16 พฤษภาคม 2562  189,000  อบต.คู
-
-
 159.บ้านใหม่(สะเดา)
-
16 พฤษภาคม 2562  331,000  อบต.ปริก
-
-
 160.บ้านใหม่(เทพา)
-
6 มิถุนายน 2562  259,000  อบต.ท่าม่วง
-
-
 161.บ้านไร่(สะบ้าย้อย)
-
12 มิถุนายน 2562  280,000  เทศบาลตำบลท่าพระยา
-
-
 162.บ้านไร่(สะเดา)
-
30 พฤษภาคม 2562  186,000  เทศบาลตำบลปาดัง
-
-
 163.ประสิทธิ์ทวีสิน 2
-
17 มิถุนายน 2562  276,000  อบต.สะท้อน
-
-
 164.มหิดล
-
10 มิถุนายน 2562  234,000  อบต.เขาแดง
-
-
 165.ลําไพลราษฎร์อุทิศ
-
20 สิงหาคม 2562  108,000  เทศบาลตำบลลำไพล
-
-
 166.วัดขุนตัดหวาย
-
14 มิถุนายน 2562  172,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย
-
-
 167.วัดคงคาสวัสดิ์
-
13 มิถุนายน 2562  86,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
-
-
 168.วัดช่องเขา
-
13 พฤษภาคม 2562  222,000  อบต.คลองเปียะ
-
-
 169.วัดท่าประดู่
-
15 พฤษภาคม 2562  313,000  อบต.ท่าประดู่
-
-
 170.วัดทุ่งข่า
-
1 พฤษภาคม 2562  42,000  อบต.ท่าประดู่
-
-
 171.วัดทุ่งพระ
-
15 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต.ป่าชิง
-
-
 172.วัดนาปรือ
-
16 สิงหาคม 2562  149,000  อบต.คู
-
-
 173.วัดนาหมอศรี
-
30 พฤษภาคม 2562  122,000  อบต.นาหมอศรี
-
-
 174.วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149
-
6 สิงหาคม 2562  464,000  อบต.เกาะสะบ้า
-
-
 175.วัดบ้านลุ่ม
-
16 พฤษภาคม 2562  291,000  อบต.ทับช้าง
-
-
 176.วัดบ้านไร่
-
13 พฤษภาคม 2562  117,000  อบต.ป่าชิง
-
-
 177.วัดประจ่า
-
7 สิงหาคม 2562  454,000  อบต.นาหว้า
-
-
 178.วัดปริก
-
30 พฤษภาคม 2562  182,000  เทศบาลตำบลลำไพล
-
-
 179.วัดม่วงก็อง
-
1 สิงหาคม 2562  80,000  อบต.พังลา
-
-
 180.วัดลําพดจินดาราม
-
16 พฤษภาคม 2565  0  อบต.คลองทราย
-
-
 181.วัดวังไทร
-
17 พฤษภาคม 2562  324,000  อบต.ทับช้าง
-
-
 182.วัดศรีวิเทศสังฆาราม
-
10 มิถุนายน 2562  882,000  เทศบาลตำบลสำนักขาม
-
-
 183.วัดสองพี่น้อง
-
22 กรกฏาคม 2562  192,000  อบต.ท่าโพธิ์
-
-
 184.วัดห้วยคู
-
30 พฤษภาคม 2562  244,000  องค์การบริหารตำบลสำนักแต้ว
-
-
 185.วัดเกษมรัตน์
-
28 พฤษภาคม 2562  162,000  อบต.สะพานไม้แก่น
-
-
 186.วัดเขามีเกียรติ
-
16 พฤษภาคม 2562  226,000  อบต.เขามีเกียรติ
-
-
 187.วัดเทพาไพโรจน์
-
24 พฤษภาคม 2562  118,000  อบต.เทพา
-
-
 188.สมาคมไทยผลิตยา 2
-
19 พฤษภาคม 2562  212,000  เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์
-
-
 189.สะบ้าย้อย
-
8 สิงหาคม 2562  1,941,000  เทศบาลตำบลท่าพระยา
-
-
 190.สังวาลย์วิท ๒
-
30 พฤษภาคม 2562  492,000  เทศบาลตำบลปาดัง
-
-
 191.อุทยานอุทิศ
-
16 พฤษภาคม 2562  161,000  อบต.เปียน
-
-
 192.เหมืองควนกรด
-
16 พฤษภาคม 2562  60,000  อบต.ท่าหมอไทร
-
-
 193.ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
-
30 พฤษภาคม 2562  321,000  อบต.เขามีเกียรติ
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net