โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ภูเก็ต
จำนวนโรงเรียน 49 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 48 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.96
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. บ้านไม้ขาว
-
23 สิงหาคม 2562  148,000  องค์บริหารส่วนตำบลไม้ขาว
-
-
 2.ถลางพระนางสร้าง
-
14 พฤษภาคม 2562  1,852,000  เทศบาลตำบลกระษัตรีย
-
-
 3.ท่าฉัตรไชย
-
5 เมษายน 2562  258,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
-
-
 4.บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)
-
4 มิถุนายน 2562  337,000  เทศบาลตำบลกะรน
-
-
 5.บ้านกะหลิม
-
28 พฤศจิกายน 2561  326,000  เมืองป่าตอง
-
-
 6.บ้านกู้กู
-
6 มิถุนายน 2562  399,000  เทศบาลตำบลรัษฎา
-
-
 7.บ้านคอเอน
-
16 พฤษภาคม 2562  400,000  อบต.ไม้ขาว
-
-
 8.บ้านฉลอง
-
25 ธันวาคม 2561  126,000  เทศบาลฉลอง
-
-
 9.บ้านท่าเรือ
-
13 พฤษภาคม 2562  237,000  เทศบาลศรีสุนทร
-
-
 10.บ้านทุ่งคา
-
23 พฤษภาคม 2562  913,000  เทศบาลตำบลรัษฎา
-
-
 11.บ้านบางคู
-
15 พฤษภาคม 2562  460,000  อบต.เกาะแก้ว
-
-
 12.บ้านบางทอง
-
6 มีนาคม 2562  952,000  เทศบาลเมืองกะทู้
-
-
 13.บ้านบางเทา
-
4 ธันวาคม 2561  1,503,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
-
-
 14.บ้านบางโรง
-
12 มิถุนายน 2562  360,000  เทศบาลตำบลป่าคลอก
-
-
 15.บ้านป่าครองชีพ
-
14 พฤษภาคม 2562  448,880  อบต.เทพกระษัตรี
-
-
 16.บ้านป่าคลอก
-
6 สิงหาคม 2562  610,000  เทศบาลตำบลป่าคลอก
-
-
 17.บ้านพรุจำปา
-
16 พฤษภาคม 2562  425,320  เทพกระษัตรี
-
-
 18.บ้านพารา
-
18 มิถุนายน 2562  434,000  เทศบาลตำบลป่าคลอก
-
-
 19.บ้านม่าหนิก
-
13 พฤษภาคม 2562  676,000  เทศบาลศรีสุนทร
-
-
 20.บ้านลิพอน
-
13 พฤษภาคม 2562  500,000  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
-
-
 21.บ้านสะปำ
-
1 มีนาคม 2562  928,000  เกาะแก้ว
-
-
 22.บ้านสาคู
-
1 ตุลาคม 2561  109,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
-
-
 23.บ้านหมากปรก
-
16 พฤษภาคม 2562  518,000  ไม้ขาว
-
-
 24.บ้านอ่าวน้ำบ่อ
-
9 มิถุนายน 2562  564,000  เทศบาลตำบลวิชิต
-
-
 25.บ้านอ่าวปอ
-
20 ธันวาคม 2561  322,000  ตำบลป่าคลอก
-
-
 26.บ้านเชิงทะเล(ตันติวิท)
-
7 พฤษภาคม 2562  480,800  เทศบาลเชิงทะเล
-
-
 27.บ้านแหลมทราย
-
3 พฤษภาคม 2562  161,820  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
-
-
 28.บ้านโคกวัดใหม่
-
21 พฤษภาคม 2562  344,020  เทพกระษัตรี
-
-
-
 29.บ้านในทอน
-
10 ตุลาคม 2562  0  สาคู
-
-
 30.วัดมงคลวราราม
-
18 มิถุนายน 2562  458,000  อบต.สาคู
-
-
 31.วัดลัฎฐิวนาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  604,000  เทศบาลตำบลฉลอง
-
-
 32.วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)
-
16 พฤษภาคม 2562  964,000  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
-
-
 33.วัดสว่างอารมณ์
-
30 พฤษภาคม 2562  771,000  เทศบาลตำบลราไวย์
-
-
 34.วัดสุวรรณคีรีวงก์
-
3 ธันวาคม 2561  714,000  เมืองป่าตอง
-
-
 35.วัดสุวรรณคีรีเขต
-
19 พฤศจิกายน 2561  322,000  เทศบาลตำบลกะรน
-
-
 36.วัดเก็ตโฮ่
-
25 มกราคม 2562  404,000  เทศบาลตำบลกะทู้
-
-
 37.วัดเทพกระษัตรี
-
2 พฤศจิกายน 2561  1,016,800  อบต.เทพกระษัตรี
-
-
 38.วัดเทพนิมิตร
-
1 ตุลาคม 2562  463,200  เทศบาลตำบลวิชิต
-
-
 39.วัดเมืองใหม่
-
8 พฤษภาคม 2562  80,600  เทพกระษัตรี
-
-
 40.วิชิตสงคราม
-
23 เมษายน 2562  327,680  ตำบลวิชิต
-
-
 41.สิทธิ์สุนทรบำรุง
-
16 พฤษภาคม 2562  450,000  เทศบาลตำบลป่าคลอก
-
-
 42.หงษ์หยกบำรุง
-
17 พฤษภาคม 2562  422,000  อบต.ไม้ขาว
-
-
 43.อนุบาลภูเก็ต
-
22 พฤษภาคม 2562  2,102,000  เทศบาลนครภูเก็ต
-
-
 44.เกาะนาคา
-
30 พฤษภาคม 2562  31,000  เทศบาลบ้านป่าคลอก
-
-
 45.เกาะมะพร้าว
-
3 ธันวาคม 2561  120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
-
-
 46.เกาะสิเหร่
-
23 พฤษภาคม 2562  1,227,000  เทศบาลตำบลรัษฎา
-
-
 47.เกาะโหลน
-
25 มิถุนายน 2562  3,000  เทศบาลตำบลราไวย์
-
-
 48.แหลมพันวา
-
16 พฤษภาคม 2562  277,140  เทศบาลตำบลวิชิต
-
-
 49.ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)
-
24 มกราคม 2562  1,932,000  เทศบาลเมืองกะทู้
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net