โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.78
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กฤษณา
-
16 พฤษภาคม 2562  95,000  อบต.กฤษณา
-
-
 2.บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)
-
14 พฤษภาคม 2562  92,020  เทศบาลตำบลโคกคราม
-
-
 3.บรรหารแจ่มใสวิทยา 4
-
10 พฤษภาคม 2562  82,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
-
-
 4.บางปลาม้า
-
10 พฤษภาคม 2562  224,000  เทศบาลตะค่า
-
-
 5.บางแม่หม้าย
-
14 พฤษภาคม 2562  328,000  อบต.บางใหญ่
-
-
 6.บ้านคลองชะอม
-
14 พฤษภาคม 2562  277,000  เทศบาลปลายนา
-
-
 7.บ้านคลองชะโด
-
28 พฤษภาคม 2562  62,000  ตำบลวังหว้า
-
-
 8.บ้านดอนโพ
-
15 พฤษภาคม 2562  422,000  อบต.สนามชัย
-
-
 9.บ้านท่าเสด็จ
-
15 กรกฏาคม 2562  400,520  เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
-
-
 10.บ้านบางกุ้ง
-
24 พฤษภาคม 2562  350,000  เทศบาลตำบลบางกุ้ง
-
-
 11.บ้านรางกะทุ่ม
-
7 พฤษภาคม 2562  271,440  ไผ่ขวาง
-
-
 12.บ้านรางทอง
-
15 พฤษภาคม 2562  140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
-
-
 13.บ้านรางหางม้า
-
16 พฤษภาคม 2562  191,000  ตำบลปลายนา
-
-
 14.บ้านหนองขาม
-
15 พฤษภาคม 2562  308,000  สนามคลี
-
-
 15.บ้านหนองบอน
-
24 พฤษภาคม 2562  77,240  เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
-
-
 16.บ้านหนองปรือ
-
15 พฤษภาคม 2562  223,880  ตำบลท่าเสด็จ
-
-
 17.บ้านหนองสรวง
-
13 พฤษภาคม 2562  298,000  เทศบาลตำบลปลายนา
-
-
 18.บ้านหนองเพียน
-
15 พฤษภาคม 2562  75,000  บางงาม
-
-
 19.บ้านห้วยเจริญ
-
15 พฤษภาคม 2562  302,000  ตำบลวังน้ำซับ
-
-
 20.บ้านโพธิ์ศรี
-
15 พฤษภาคม 2562  522,000  จระเข้ใหญ่
-
-
-
 21.บ้านไผ่แปลกแม่
-
13 พฤษภาคม 2562  44,000  สวนแตง
-
-
 22.วัดกระทุ่มทอง
-
21 มิถุนายน 2562  140,000  องครักษ์
-
-
 23.วัดคลองโมง
-
20 มิถุนายน 2562  90,000  อบต. องครักษ์
-
-
 24.วัดคันทด
-
16 พฤษภาคม 2562  118,000  ท่าระหัด
-
-
 25.วัดคูบัว
-
4 พฤษภาคม 2562  204,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
-
-
 26.วัดจระเข้ใหญ่
-
29 พฤษภาคม 2562  228,000  อบต.จระเข้ใหญ่
-
-
 27.วัดจำปี
-
15 พฤษภาคม 2562  260,000  สนามคลี
-
-
 28.วัดช่องลม
-
14 พฤษภาคม 2562  470,000  เทศบาลตำบลไผ่กองดิน
-
-
 29.วัดชีปะขาว
-
13 พฤษภาคม 2562  104,000  เทศบาลตำบลตะค่า
-
-
 30.วัดดงขี้เหล็ก
-
16 สิงหาคม 2562  82,000  เทศบาลตำบลวังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
-
-
 31.วัดดอนกระเบื้อง
-
14 พฤษภาคม 2562  118,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
-
-
 32.วัดดอนกลาง
-
7 พฤษภาคม 2562  146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
-
-
 33.วัดดอนขาด
-
30 พฤศจิกายน 2561  96,000  วัดโบสถ์
-
-
 34.วัดดอนตาจีน
-
3 พฤษภาคม 2562  104,000  อบต.วัดดาว
-
-
 35.วัดดอนตาล
-
14 พฤษภาคม 2562  70,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาล
-
-
 36.วัดดอนบุบผาราม
-
25 เมษายน 2562  135,000  เทศบาลตำบลบ้านกร่าง
-
-
 37.วัดดอนสุทธาวาส
-
22 พฤษภาคม 2562  135,000  ดอนปรู
-
-
 38.วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
-
7 สิงหาคม 2562  235,600  ดอนมะสังข์
-
-
 39.วัดดอนโพธิ์ทอง
-
13 พฤศจิกายน 2561  94,000  อบต.ดอนโพธิ์ทอง
-
-
 40.วัดดอนไข่เต่า
-
15 กันยายน 2561  126,000  อบต.วัดโบสถ์
-
-
 41.วัดดารา
-
15 พฤษภาคม 2562  92,000  ตำบลตะค่า
-
-
 42.วัดดาว
-
8 พฤษภาคม 2562  296,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
-
-
 43.วัดตปะโยคาราม
-
15 พฤษภาคม 2562  132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
-
-
 44.วัดตะลุ่ม
-
16 พฤษภาคม 2562  278,000  อบต.มะขามล้ม
-
-
 45.วัดทรงกระเทียม
-
27 พฤศจิกายน 2561  236,000  อบต.สาลี
-
-
 46.วัดนิเวศน์ธรรมาราม
-
15 พฤษภาคม 2562  344,000  ดอนกำยาน
-
-
 47.วัดบรรไดทอง
-
15 พฤษภาคม 2562  138,000  ตำบลวังยาง
-
-
 48.วัดบางจิก
-
19 พฤศจิกายน 2561  134,000  วัดโบสถ์
-
-
 49.วัดบางเลน
-
16 พฤษภาคม 2562  235,000  อบต.กฤษณา
-
-
 50.วัดบางใหญ่
-
14 พฤษภาคม 2562  186,000  อบต.บางใหญ่
-
-
 51.วัดบ้านกร่าง
-
16 พฤษภาคม 2562  0  เทศบาลศรีประจันต์
-
-
 52.วัดบ้านกล้วย
-
16 พฤษภาคม 2562  150,000  ตำบลบ้านกร่าง
-
-
 53.วัดบ้านหมี่
-
15 พฤษภาคม 2562  152,000  เทศบาลตำบลบางปลาม้า
-
-
 54.วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
-
14 พฤษภาคม 2562  80,000  เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
-
-
 55.วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
-
15 พฤษภาคม 2562  43,000  เทศบาลบ้านโพธิ์
-
-
 56.วัดบึงคา
-
14 พฤษภาคม 2562  60,000  อบต.สาลี
-
-
 57.วัดประชุมชน
-
9 สิงหาคม 2562  61,000  เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
-
-
 58.วัดปลายนา
-
15 พฤษภาคม 2562  292,000  เทศบาลตำบลวังน้ำซับ
-
-
 59.วัดปากคลองกุ่ม
-
4 มิถุนายน 2562  86,000  เทศบาลตำบลต้นคราม
-
-
 60.วัดป่าพระเจ้า
-
23 พฤษภาคม 2562  290,000  เทศบาลตำบลปลายนา
-
-
 61.วัดป่าพฤกษ์
-
10 มิถุนายน 2562  288,000  เทศบาลบ้านแหลมพัฒนา
-
-
 62.วัดปู่เจ้า
-
16 พฤษภาคม 2562  317,000  ตำบลบ้านกร่าง
-
-
 63.วัดพระธาตุ
-
8 พฤษภาคม 2562  430,000  เทศบาลตำบลสวนแตง
-
-
 64.วัดพร้าว
-
31 พฤษภาคม 2562  40,000  โพธิ์พระยา
-
-
 65.วัดพังม่วง
-
1 สิงหาคม 2562  86,000  เทศบาลตำบลวังนำ้ซับ
-
-
 66.วัดพันตำลึง
-
14 พฤษภาคม 2562  97,720  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
-
-
 67.วัดพิหารแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  224,000  พิหารแดง
-
-
 68.วัดม่วงเจริญผล
-
16 พฤษภาคม 2562  494,000  ศรีประจันต์
-
-
 69.วัดมเหยงคณ์
-
17 พฤษภาคม 2562  163,880  เทศบาลตำบลท่าระหัด
-
-
 70.วัดยาง
-
14 พฤษภาคม 2562  243,000  เทศบาลตำบลศรีประจันต์
-
-
-
 71.วัดราษฎร์บำรุง
-
5 มิถุนายน 2562  178,000  ไผ่กองดิน
-
-
 72.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
-
30 ตุลาคม 2561  226,000  อบต.ตำบลศาลาขาว
-
-
 73.วัดลาดกระจับ
-
30 เมษายน 2562  228,000  ศาลาขาว
-
-
 74.วัดลาดตาล
-
15 พฤษภาคม 2562  406,000  ดอนมะสังข์
-
-
 75.วัดลาดน้ำขาว
-
11 มิถุนายน 2562  140,000  อบต.สาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
-
-
 76.วัดลาดปลาเค้า
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  ศรีประจันต์
-
-
 77.วัดลานคา
-
4 มิถุนายน 2562  202,000  ต้นคราม
-
-
 78.วัดวรจันทร์
-
31 พฤษภาคม 2562  610,000  โพธิ์พระยา
-
-
 79.วัดวังกุ่ม
-
17 พฤษภาคม 2562  390,000  ห้วยวังทอง
-
-
 80.วัดวังน้ำเย็น
-
16 พฤษภาคม 2562  108,000  วังน้ำเย็น
-
-
 81.วัดวังพระนอน
-
16 พฤษภาคม 2562  182,000  อบต.ดอนกำยาน
-
-
 82.วัดวังพลับเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  82,020  องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
-
-
 83.วัดวังพลับใต้
-
15 พฤษภาคม 2562  128,160  มดแดง
-
-
 84.วัดศาลาท่าทราย
-
24 พฤษภาคม 2562  112,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่
-
-
 85.วัดศีรษะเกษ
-
16 พฤษภาคม 2562  149,000  เทศบาลตำบบลบ้านโพธิ์
-
-
 86.วัดศุขเกษม
-
10 มิถุนายน 2562  100,000  เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา
-
-
 87.วัดสกุณปักษี
-
12 พฤศจิกายน 2561  77,000  อบต.ตลิ่งชัน
-
-
 88.วัดสระประทุม
-
22 พฤษภาคม 2562  259,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
-
-
 89.วัดสวนแตง
-
14 พฤษภาคม 2562  1,160,000  เทศบาลสวนแตง
-
-
 90.วัดสว่างอารมณ์
-
15 พฤษภาคม 2562  92,000  อบต.พิหารแดง
-
-
 91.วัดสังฆจายเถร
-
15 พฤษภาคม 2562  364,000  สวนแตง
-
-
 92.วัดสัปรสเทศ
-
14 พฤษภาคม 2562  194,000  เทศบาลตำบลวังยาง
-
-
 93.วัดสามจุ่น
-
22 พฤษภาคม 2562  230,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู
-
-
 94.วัดสามทอง
-
22 พฤษภาคม 2562  104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
-
-
 95.วัดสามัคคีธรรม
-
24 พฤษภาคม 2562  237,360  เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
-
-
 96.วัดสาลี
-
6 มิถุนายน 2562  286,160  อบต.สาลี
-
-
 97.วัดสำนักตะฆ่า
-
15 พฤษภาคม 2562  244,000  อบต.สนามคลี
-
-
 98.วัดสุขเกษม
-
15 พฤษภาคม 2562  256,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
-
-
 99.วัดสุวรรณนาคี
-
21 พฤษภาคม 2562  83,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
-
-
 100.วัดหนองโสน
-
14 พฤษภาคม 2562  98,000  อบต.สนามคลี
-
-
 101.วัดหน่อสุวรรณ
-
16 พฤษภาคม 2562  180,000  โคกโคเฒ่า
-
-
 102.วัดห้วยสุวรรณวนาราม
-
7 มิถุนายน 2562  311,000  ดอนปรู
-
-
 103.วัดองครักษ์
-
20 มิถุนายน 2562  228,000  องครักษ์
-
-
 104.วัดอุทุมพราราม
-
31 พฤษภาคม 2562  199,000  อบต.ดอนโพธิ์ทอง
-
-
 105.วัดอู่ยา
-
14 พฤษภาคม 2562  266,000  ดอนกำยาน
-
-
 106.วัดเกาะ
-
29 พฤษภาคม 2562  55,000   องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า
-
-
 107.วัดเขาดิน
-
24 พฤษภาคม 2562  359,920  ตำบลท่าเสด็จ
-
-
 108.วัดเถรพลาย
-
15 พฤษภาคม 2562  225,000  ตำบลวังน้ำซับ
-
-
 109.วัดเทพสุธาวาส
-
16 พฤษภาคม 2562  112,260  มดแดง
-
-
 110.วัดเสาธง
-
16 พฤษภาคม 2562  378,640  อบต.บางปลาม้า
-
-
 111.วัดเสาธงทอง
-
8 พฤษภาคม 2562  170,000  อบต.มดแดง
-
-
 112.วัดเสาธงทอง
-
15 พฤษภาคม 2562  31,800  อบต.สาลี
-
-
 113.วัดแก้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  204,920  ทับตีเหล็ก
-
-
 114.วัดโคกโคเฒ่า
-
16 พฤษภาคม 2562  243,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า
-
-
 115.วัดโคกโพธิ์
-
16 พฤษภาคม 2562  139,000  อบต.กฤษณา
-
-
 116.วัดโบสถ์
-
15 พฤษภาคม 2562  123,000  อบต.มะขามล้ม
-
-
-
 117.วัดโพธิ์ตะควน
-
13 พฤษภาคม 2562  98,000  อบต.วัดดาว
-
-
 118.วัดโพธิ์ท่าทราย
-
13 พฤษภาคม 2562  92,000  เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
-
-
 119.วัดโพธิ์นฤมิตร
-
22 พฤษภาคม 2562  185,000  อบต.ดอนปรู
-
-
 120.วัดโพธิ์ศรี
-
13 พฤษภาคม 2562  77,480  บางปลาม้า
-
-
 121.วัดใหม่รัตนเจดีย์
-
31 พฤษภาคม 2562  57,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
-
-
 122.วัดไก่เตี้ย
-
16 พฤษภาคม 2562  102,000  เทศบาลตําบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
-
-
 123.วัดไผ่ขวาง
-
7 พฤษภาคม 2562  108,000  ไผ่ขวาง
-
-
 124.วัดไผ่มุ้ง
-
31 พฤษภาคม 2562  116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น
-
-
 125.วัดไผ่ลูกนก
-
8 พฤษภาคม 2562  49,000  สวนแตง
-
-
 126.วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
-
25 กรกฏาคม 2562  151,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาล
-
-
 127.วัดไผ่เดี่ยว
-
20 มีนาคม 2562  180,000  วัดโบสถ์
-
-
 128.สุพรรณภูมิ
-
24 มิถุนายน 2562  2,213,000  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
-
-
 129.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
-
24 มิถุนายน 2562  1,146,000  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
-
-
 130.อนุบาลวัดสวนหงส์
-
14 พฤษภาคม 2562  157,300  อบต.บางปลาม้า
-
-
 131.อนุบาลศรีประจันต์
-
14 พฤษภาคม 2562  250,000  ตำบลศรีประจันต์
-
-
 132.อนุบาลสุพรรณบุรี
-
26 มิถุนายน 2562  2,170,000  เมืองสุพรรณบุรี
-
-
 133.อินทร์ศรัทธาราษฎร์
-
22 พฤษภาคม 2562  262,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
-
-
 134.เมืองสุพรรณบุรี
-
17 พฤษภาคม 2562  307  ตลิ่งชัน
-
-
 135.โรงเรียนวัดลำบัว
-
29 พฤษภาคม 2562  130,000  จรเข้ใหญ่
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net