โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.พิษณุโลก เขต 2
จำนวนโรงเรียน 127 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 107 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.25
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
-
30 พฤษภาคม 2562  172,000  อำเภอวังทอง
-
-
 2.ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
-
19 เมษายน 2562  190,000  ท่าตาล
-
-
 3.ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
-
20 มิถุนายน 2562  588,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
-
-
 4.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
-
23 พฤษภาคม 2562  323,000  อบต.ดินทอง
-
-
 5.ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
-
15 พฤษภาคม 2562  503,780  ตำบลเนินกุ่ม
-
-
 6.ชุมชนบ้านไทรย้อย
-
5 มิถุนายน 2562  342,000  ไทรย้อย
-
-
 7.บ้านกลาง
-
17 มิถุนายน 2562  114,000  บ้านกลาง
-
-
 8.บ้านคลองเป็ด
-
27 พฤษภาคม 2562  206,000  วังพิกุล
-
-
 9.บ้านคลองเมือง
-
24 พฤษภาคม 2562  176,000  วังพิกุล
-
-
-
 10.บ้านชมภู
-
8 พฤศจิกายน 2562  392,000  ชมพู
-
-
-
 11.บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
-
24 พฤษภาคม 2562  236,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
-
-
-
 12.บ้านซำรัง
-
30 พฤษภาคม 2562  318,000  ชมพู
-
-
 13.บ้านซำหวาย
-
17 มิถุนายน 2562  258,000  อบต.บ้านกลาง
-
-
 14.บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
-
8 พฤศจิกายน 2562  97,000  ดินทอง
-
-
 15.บ้านดงพลวง
-
24 พฤษภาคม 2562  77,000  วังพิกุล
-
-
-
 16.บ้านดินทอง
-
27 พฤษภาคม 2562  55,000  ดินทอง
-
-
 17.บ้านตอเรือ
-
24 พฤษภาคม 2562  188,400  วังนกแอ่น
-
-
 18.บ้านถ้ำเต่า
-
5 มิถุนายน 2562  40,000  แม่ระกา
-
-
 19.บ้านท่าข้าม
-
16 พฤษภาคม 2562  296,000  วังนกแอ่น
-
-
 20.บ้านท่ายาง
-
16 พฤษภาคม 2562  116,000  เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
-
-
 21.บ้านทุ่งน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  252,000  ท่าตาล
-
-
 22.บ้านทุ่งยาว
-
21 พฤษภาคม 2562  154,000  อบต.วังโพรง
-
-
-
 23.บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
-
17 มิถุนายน 2562  76,000  อบต.บ้านกลาง
-
-
 24.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
-
27 พฤษภาคม 2562  20,600  อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
-
-
 25.บ้านนาพราน
-
16 มิถุนายน 2562  256,000  บ้านกลาง
-
-
-
 26.บ้านน้ำปาด
-
30 พฤษภาคม 2562  165,000  ชมพู
-
-
 27.บ้านน้ำพรม
-
6 ธันวาคม 2562  218,000  วังนกแอ่น
-
-
 28.บ้านน้ำยาง
-
17 กรกฏาคม 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
-
-
 29.บ้านน้ำริน
-
17 กรกฏาคม 2562  536,000  อบต.บ้านกลาง
-
-
 30.บ้านบึงพร้าว
-
15 พฤษภาคม 2562  785,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
-
-
 31.บ้านบุใหญ่
-
10 เมษายน 2562  82,000  อบต.ท่าตาล
-
-
 32.บ้านปากยาง
-
15 มีนาคม 2562  220,000  แก่งโสภา
-
-
 33.บ้านป่าขนุน
-
17 มิถุนายน 2562  146,000  อบต.บ้านกลาง
-
-
 34.บ้านป่ามะกรูด
-
6 ธันวาคม 2562  32,000  วังนกแอ่น
-
-
 35.บ้านผาท่าพล
-
27 พฤษภาคม 2562  86,000  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
-
-
 36.บ้านผารังหมี
-
6 มิถุนายน 2562  98,000  เทศบาลตำบลไทรย้อย
-
-
 37.บ้านพัฒนาดงน้อย
-
27 พฤษภาคม 2562  134,000  อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
-
-
 38.บ้านพุกระโดน
-
4 มิถุนายน 2562  172,000  เทศบาลตำบลไทรย้อย
-
-
 39.บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
-
16 พฤษภาคม 2562  332,000  แก่งโสภา
-
-
 40.บ้านยางโทน
-
17 พฤษภาคม 2562  100,000  อบต.ไผ่ล้อม
-
-
 41.บ้านลำภาศ
-
12 มิถุนายน 2562  190,000  บ้านมุง
-
-
 42.บ้านวังขวัญ
-
21 พฤษภาคม 2562  191,000  อบต.วังโพรง
-
-
 43.บ้านวังดินสอ
-
24 พฤษภาคม 2562  100,000  วังนกเเอ่น
-
-
 44.บ้านวังดินเหนียว
-
24 พฤษภาคม 2562  140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
-
-
 45.บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
-
23 พฤษภาคม 2562  236,000  วังนกแอ่น
-
-
 46.บ้านวังนกแอ่น
-
16 พฤษภาคม 2562  116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
-
-
 47.บ้านวังพรม
-
30 พฤษภาคม 2562  246,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
-
-
 48.บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
-
15 พฤษภาคม 2562  420,000  อบต.วังยาง
-
-
 49.บ้านวังสาร
-
15 พฤษภาคม 2562  204,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
-
-
 50.บ้านวังโพรง
-
21 พฤษภาคม 2562  412,000  อบต.วังโพรง
-
-
 51.บ้านวังไม้ตอก
-
23 พฤษภาคม 2562  102,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี
-
-
 52.บ้านสะเดา
-
13 พฤษภาคม 2562  418,000  หนองพระ
-
-
 53.บ้านหนองกลด
-
14 พฤษภาคม 2562  35,960  ตำบลเนินกุ่ม
-
-
 54.บ้านหนองขมิ้น
-
5 มิถุนายน 2562  210,000  ไทรย้อย
-
-
 55.บ้านหนองขอนประชาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  40,000  เนินมะปราง
-
-
 56.บ้านหนองงา
-
28 พฤษภาคม 2562  156,000  พันชาลี
-
-
 57.บ้านหนองดู่
-
22 พฤษภาคม 2562  135,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง
-
-
 58.บ้านหนองปรือ
-
17 มิถุนายน 2562  356,000  บ้านกลาง
-
-
-
 59.บ้านหนองพระ
-
13 พฤษภาคม 2562  128,000  หนองพระ
-
-
-
 60.บ้านหนองสระพัง
-
14 พฤษภาคม 2562  92,000  เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
-
-
 61.บ้านหนองไม้ยางดำ
-
27 พฤษภาคม 2562  100,000  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
-
-
-
 62.บ้านห้วยบ่อทอง
-
16 พฤษภาคม 2561  94,000  เทศบาลบ้านมุง
-
-
-
 63.บ้านหินประกาย
-
17 มิถุนายน 2562  342,000  อบต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
-
-
 64.บ้านเข็ก
-
6 มิถุนายน 2562  214,000  แม่ระกา
-
-
 65.บ้านเขาดิน
-
5 มิถุนายน 2562  230,000  เทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
-
-
 66.บ้านเขาน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  458,000  ตำบลแก่งโสภา
-
-
 67.บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
-
31 พฤษภาคม 2562  492,000  อบต วังทอง
-
-
-
 68.บ้านเขาเขียว
-
21 พฤษภาคม 2562  72,000  วังโพรง
-
-
 69.บ้านเจริญผล
-
17 พฤษภาคม 2562  232,000  อบต.หนองพระ
-
-
 70.บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
-
2 พฤศจิกายน 2562  204,000  พันชาลี
-
-
 71.บ้านเนินมะปราง
-
16 พฤษภาคม 2562  2,188,000  เทศบาลตำบลเนินมะปราง
-
-
 72.บ้านเนินสะอาด
-
24 พฤษภาคม 2562  438,000  อบต.ท่าหมื่นราม
-
-
 73.บ้านเนินไม้แดง
-
24 พฤษภาคม 2562  166,000  อบต.พันชาลี
-
-
 74.บ้านแก่งกุลาสามัคคี
-
31 ตุลาคม 2562  112,000  แก่งโสภา
-
-
 75.บ้านแก่งจูงนาง
-
24 พฤษภาคม 2562  328,000  วังนกแอ่น
-
-
 76.บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
-
24 พฤษภาคม 2562  222,000  อบต.วังนกแอ่น
-
-
 77.บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
-
6 มิถุนายน 2562  202,000  อบต.แม่ระกา
-
-
 78.บ้านแม่ระกา
-
6 มิถุนายน 2562  389,000  แม่ระกา
-
-
 79.บ้านโคกวังสาร
-
10 มิถุนายน 2562  100,000  เทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
-
-
-
 80.บ้านโป่งปะ
-
16 พฤษภาคม 2562  246,000  แก่งโสภา
-
-
 81.บ้านใหม่ชัยเจริญ
-
13 มิถุนายน 2562  340,000  บ้านกลาง
-
-
 82.บ้านใหม่ทองประเสริฐ
-
10 พฤษภาคม 2562  396,000  เนินมะปราง
-
-
 83.บ้านใหม่พนมทอง
-
17 มิถุนายน 2562  170,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
-
-
 84.บ้านใหม่สามัคคี
-
20 มิถุนายน 2562  242,000  เทศบาลตำบลบ้านมุง
-
-
-
 85.บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
-
15 พฤษภาคม 2562  50,000  ตำบลเนินกุ่ม
-
-
 86.บ้านไทรดงยั้ง
-
24 พฤษภาคม 2562  196,000  อบต.วังยาง
-
-
-
 87.บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
-
24 พฤษภาคม 2562  104,000  วังนกแอ่น
-
-
 88.บึงราชนก
-
16 พฤษภาคม 2562  118,000  อบต.วังทอง
-
-
 89.ประชาสรรค์วิทยา
-
29 พฤษภาคม 2562  200,000  อบต.บ้านไร่
-
-
 90.ประชาสามัคคี
-
19 เมษายน 2562  425,000  ท่าตาล
-
-
 91.ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
-
17 พฤษภาคม 2562  218,000  ตำบลแก่งโสภา
-
-
 92.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
-
26 พฤษภาคม 2562  2,426,000  วังทอง
-
-
 93.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
-
24 พฤษภาคม 2562  353,000  ชมพู
-
-
 94.รัฐราษฎร์บำรุง
-
15 พฤษภาคม 2562  286,000  ตำบลเนินกุ่ม
-
-
-
 95.ราษฎร์ดำริ
-
16 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.โคกสลุด
-
-
 96.ราษฎร์อุปถัมภ์
-
22 พฤษภาคม 2562  204,000  ชัยนาม
-
-
 97.ราษฎร์เจริญ
-
16 พฤษภาคม 2562  246,000  โคกสลุด
-
-
 98.วัดกรุงศรีเจริญ
-
28 พฤษภาคม 2562  279,000  นครป่าหมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม
-
-
 99.วัดดงข่อย
-
20 พฤศจิกายน 2561  118,000  วังพิกุล
-
-
 100.วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
-
10 พฤษภาคม 2562  142,000  ตำบลเนินกุ่ม
-
-
-
 101.วัดตายม
-
16 พฤษภาคม 2562  60,000  ตำบลเนินกุ่ม
-
-
 102.วัดท่านา
-
5 พฤศจิกายน 2561  110,000  อบต.ไผ่ล้อม
-
-
-
 103.วัดท่ามะขาม
-
17 พฤษภาคม 2562  300,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
-
-
 104.วัดท่าหมื่นราม
-
20 มิถุนายน 2562  526,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
-
-
 105.วัดบางกระทุ่ม
-
15 พฤษภาคม 2562  330,000  ตำบลห้วยแก้ว
-
-
 106.วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
-
30 พฤษภาคม 2562  142,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
-
-
 107.วัดบ้านมุง
-
4 มิถุนายน 2562  288,000  เทศบาลตำบลบ้านมุง
-
-
 108.วัดบึงลำ
-
24 พฤษภาคม 2562  124,400  นครป่าหมาก
-
-
 109.วัดปลวกง่าม
-
30 พฤษภาคม 2562  366,000  ชมพู
-
-
 110.วัดพันชาลี
-
24 พฤษภาคม 2562  240,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี
-
-
 111.วัดย่านยาว
-
16 พฤษภาคม 2562  38,000  โคกสลุด
-
-
 112.วัดราษฎร์สโมสร
-
16 พฤษภาคม 2562  153,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
-
-
 113.วัดวังพิกุล
-
29 พฤษภาคม 2562  282,000  วังพิกุล
-
-
 114.วัดสนามคลีตะวันตก
-
16 พฤษภาคม 2562  152,000  เทศบาลตำบลสนามคลี
-
-
 115.วัดสนามคลีตะวันออก
-
1 พฤศจิกายน 2561  114,000  เทศบาลตำบลสนามคลี
-
-
-
 116.วัดสิริสุทธาวาส
-
31 พฤษภาคม 2562  136,000  อบต. บ้านไร่
-
-
 117.วัดสุพรรณพนมทอง
-
23 พฤษภาคม 2562  170,000  พันชาลี
-
-
 118.วัดแหลมพระธาตุ
-
24 พฤษภาคม 2562  130,000  นครป่าหมาก
-
-
 119.วัดโคกสลุด
-
31 พฤษภาคม 2562  136,000  บ้านไร่
-
-
-
 120.วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
-
29 พฤษภาคม 2562  28,000  อบต.บ้านไร่
-
-
 121.ศึกษาลัย
-
5 มิถุนายน 2562  996,000  เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
-
-
 122.สามัคคีธรรม
-
24 พฤษภาคม 2562  204,000  อบต.พันชาลี
-
-
 123.สามัคคีประชาราษฎร์
-
20 มิถุนายน 2562  38,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
-
-
 124.ห้วยพลู
-
15 พฤษภาคม 2562  348,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
-
-
-
 125.หัวเขาราษฎร์บำรุง
-
16 พฤษภาคม 2562  108,000  เทศบาลตำบลบ้านมุง
-
-
 126.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
-
14 พฤษภาคม 2562  240,000  แก่งโสภา
-
-
 127.เนินดินราษฎร์อุทิศ
-
23 เมษายน 2562  165,000  อบต.เนินมะปราง
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net