โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คลองขวาง
-
27 พฤษภาคม 2562  46,000  หนองจอก
-
-
 2.คลองพานทอง
-
2 พฤษภาคม 2562  143,000  ท่าข้าม
-
-
 3.จันทร์เจริญ
-
24 พฤษภาคม 2562  80,000  อบต.ท่าสะอ้าน
-
-
 4.ตลาดคลอง 16
-
15 พฤษภาคม 2562  1,048,000  ตำบลดอนฉิมพลี
-
-
 5.ตลาดเปร็ง
-
13 พฤษภาคม 2562  116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง
-
-
 6.บ้านคลอง 21
-
15 พฤษภาคม 2562  156,000  ตำบลดอนเกาะกา
-
-
 7.บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
-
15 พฤษภาคม 2562  216,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง
-
-
 8.บ้านดอนเกาะกา
-
16 พฤษภาคม 2562  154,000  เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
-
-
 9.บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
-
17 พฤษภาคม 2562  372,000  เทศบาลตำบลท่าข้าม
-
-
 10.บ้านบางข้าว
-
13 พฤษภาคม 2562  110,000  เทศบาลบางผึ้ง
-
-
 11.บ้านบางแก้ว
-
26 เมษายน 2562  202,000  อบต.บางแก้ว
-
-
 12.บ้านบึงพระอาจารย์
-
15 พฤษภาคม 2562  84,000  ดอนเกาะกา
-
-
 13.บ้านปลายคลอง 20
-
15 พฤษภาคม 2562  600,000  ดอนเกาะกา
-
-
 14.บ้านวนท่าแครง
-
31 ตุลาคม 2561  377,000  บางตีนเป็ด
-
-
 15.บ้านวังตะเคียน
-
22 มีนาคม 2562  338,000  อบต.วังตะเคียน
-
-
 16.บ้านสีล้ง
-
7 มิถุนายน 2562  384,000  อบต.สองคลอง
-
-
 17.บ้านเกาะดอน
-
13 พฤษภาคม 2562  74,000  อบต.คลองเปรง
-
-
 18.บ้านแขวงกลั่น
-
16 พฤษภาคม 2562  136,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
-
-
 19.บึงสิงโต
-
15 พฤษภาคม 2562  536,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง
-
-
 20.บึงเทพยา
-
17 พฤษภาคม 2562  196,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว
-
-
 21.ประกอบราษฎร์บำรุง
-
14 พฤษภาคม 2562  328,000  เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
-
-
 22.ประชาฤกษ์สมบูรณ์
-
31 พฤษภาคม 2562  854,000  เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว
-
-
 23.ปากคลองบางขนาก
-
16 พฤษภาคม 2562  277,000  เทศบาลตำบลบางขนาก
-
-
 24.ปากบึงสิงโต
-
13 พฤษภาคม 2562  268,000  สิงโตทอง
-
-
 25.พรหมานุเคราะห์
-
17 พฤษภาคม 2562  1,252,000  ตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
-
-
 26.พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
-
16 พฤษภาคม 2562  182,000  บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
-
-
 27.วัดกระทุ่ม
-
15 พฤษภาคม 2562  190,000  สนามจันทร์
-
-
 28.วัดกลางราษฎร์บำรุง
-
29 พฤษภาคม 2562  92,000  เทพราช
-
-
 29.วัดคลอง 18
-
15 พฤษภาคม 2562  431,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง
-
-
 30.วัดคลองต้นหมัน
-
13 พฤษภาคม 2562  132,000  คลองบ้านโพธิ์
-
-
 31.วัดคลองบ้านโพธิ์
-
14 พฤษภาคม 2562  86,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์
-
-
 32.วัดคลองสวน
-
16 พฤษภาคม 2562  355,000  เทศบาลตำบลเทพราช
-
-
 33.วัดคลองเจ้า
-
13 มีนาคม 2562  466,000  อบต.ศาลาแดง
-
-
 34.วัดคู้เกษมสโมสร
-
16 พฤษภาคม 2562  418,000  คลองอุดมชลจร
-
-
 35.วัดจรเข้น้อย
-
13 พฤษภาคม 2562  51,000  คลองเปรง
-
-
 36.วัดจุกเฌอ
-
16 พฤษภาคม 2562  368,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ
-
-
 37.วัดชนะสงสาร
-
10 พฤษภาคม 2562  690,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต
-
-
 38.วัดญาณรังษาราม
-
18 มกราคม 2562  276,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
-
-
 39.วัดดอนทราย
-
2 พฤศจิกายน 2561  468,000  อบต.ดอนทราย
-
-
 40.วัดดอนทอง
-
3 พฤษภาคม 2562  6,630,000  บางตีนเป็ด
-
-
 41.วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
-
16 พฤษภาคม 2562  150,000  อบต.หนองบัว
-
-
 42.วัดตะพังคลี
-
18 มกราคม 2562  130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
-
-
 43.วัดทด
-
16 พฤษภาคม 2562  410,000  บางไผ่
-
-
 44.วัดท่าสะอ้าน
-
22 พฤษภาคม 2562  430,000  ท่าสะอ้าน
-
-
 45.วัดนครเนื่องเขต
-
8 พฤศจิกายน 2561  646,000  วังตะเคียน
-
-
 46.วัดนิโครธาราม
-
6 พฤษภาคม 2562  91,000  อบต.ท่าไข่
-
-
 47.วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
-
14 พฤษภาคม 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
-
-
 48.วัดบน
-
17 พฤษภาคม 2562  210,000  บางปะกง
-
-
 49.วัดบางปรง
-
21 พฤษภาคม 2562  351,560  บางพระ
-
-
 50.วัดบางปลานัก
-
10 พฤษภาคม 2562  358,000  บางเตย
-
-
 51.วัดบางผึ้ง
-
27 สิงหาคม 2562  76,000  บางผึ้ง
-
-
 52.วัดบางพระ
-
21 พฤษภาคม 2562  398,560  อบต.บางพระ
-
-
 53.วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
-
7 มิถุนายน 2562  819,000  เทศบาลบางวัวคณารักษ์
-
-
 54.วัดบางสมัคร
-
28 พฤษภาคม 2562  679,000  เทศบาลตำบลบางสมัคร
-
-
 55.วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
-
8 พฤศจิกายน 2561  230,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
-
-
 56.วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
-
13 พฤษภาคม 2562  337,000  ตำบลบางเกลือ
-
-
 57.วัดบางแสม
-
22 พฤษภาคม 2562  836,000  เทศบาลตำบลท่าข้าม
-
-
 58.วัดบางไทร
-
10 พฤษภาคม 2562  146,940  องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา
-
-
 59.วัดบ้านนา
-
6 มิถุนายน 2562  244,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห
-
-
 60.วัดบึงตาหอม
-
15 พฤษภาคม 2562  199,000  ดอนเกาะกา
-
-
 61.วัดบึงทองหลาง
-
1 ตุลาคม 2561  264,000  ศาสาแดง
-
-
 62.วัดบึงน้ำรักษ์
-
2 พฤษภาคม 2562  133,920  บึงน้ำรักษ์
-
-
 63.วัดประชาบำรุง
-
10 พฤษภาคม 2562  287,000  เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ
-
-
 64.วัดประชาบำรุงกิจ
-
15 พฤษภาคม 2562  238,000  อบต.สิบเอ็ดศอก
-
-
 65.วัดประตูน้ำท่าไข่
-
26 ตุลาคม 2561  630,000  อบต.ท่าไข่
-
-
 66.วัดประศาสน์โสภณ
-
16 พฤษภาคม 2562  196,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
 67.วัดผาณิตาราม
-
22 พฤษภาคม 2562  81,640  บางกรูด
-
-
 68.วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
-
28 สิงหาคม 2562  52,000  อบต.คลองขุด
-
-
 69.วัดพรหมสุวรรณ
-
9 พฤศจิกายน 2561  238,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา
-
-
 70.วัดพิพิธประสาทสุนทร
-
14 มิถุนายน 2562  658,000  ลาดขวาง
-
-
 71.วัดพิมพาวาส
-
16 พฤษภาคม 2562  593,920  เทศบาลพิมพา
-
-
 72.วัดพุทธอุดมวิหาร
-
15 พฤษภาคม 2562  73,000  อบต.หมอนทอง
-
-
 73.วัดรามัญ
-
15 พฤษภาคม 2562  84,000  ดอนฉิมพลี
-
-
 74.วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
-
16 พฤษภาคม 2562  157,000  ดอนเกาะกา
-
-
 75.วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
-
14 พฤษภาคม 2562  318,060  บางขวัญ
-
-
 76.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
-
16 พฤศจิกายน 2561  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
-
-
 77.วัดล่าง
-
16 พฤษภาคม 2562  1,084,000  เทศบาลตำบลบางปะกง อ.บางปะกง
-
-
 78.วัดลาดบัว
-
15 พฤษภาคม 2562  49,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
-
-
 79.วัดลาดยาว
-
10 พฤษภาคม 2562  144,000  บางเกลือ
-
-
 80.วัดศรีมงคล
-
16 พฤษภาคม 2562  228,780  แหลมประดู่
-
-
 81.วัดสนามจันทร์
-
15 พฤษภาคม 2562  418,200  ตำบลบ้านโพธิ์
-
-
 82.วัดสมานรัตนาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  108,000  อบต.บางแก้ว
-
-
 83.วัดสว่างอารมณ์
-
13 มีนาคม 2562  980,000  ศาลาแดง
-
-
 84.วัดสองคลอง
-
8 มิถุนายน 2562  510,000  สองคลอง
-
-
 85.วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  76,800  สิบเอ็ดศอก
-
-
 86.วัดสุขาราม
-
27 พฤษภาคม 2562  272,000  หนองจอก
-
-
 87.วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
-
16 พฤษภาคม 2562  442,000  เทศบาลตำบลหอมศีล
-
-
 88.วัดหนองกระสังสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  106,000  อบต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา
-
-
 89.วัดหนามแดง
-
14 พฤษภาคม 2562  238,000  อบต.หนามแดง
-
-
 90.วัดหลวงแพ่ง
-
1 ตุลาคม 2561  496,000  ศาลาแดง
-
-
 91.วัดอรัญญิการาม
-
16 พฤษภาคม 2562  59,520  อบต.แหลมประดู่
-
-
 92.วัดอินทาราม
-
24 พฤษภาคม 2562  206,000  หนองตีนนก
-
-
 93.วัดเกตุสโมสร
-
10 พฤษภาคม 2562  303,000  ตำบลคลองแสนแสบ
-
-
 94.วัดเกาะ
-
15 พฤษภาคม 2562  320,000  อบต.บางเตย
-
-
 95.วัดเกาะจันทาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  74,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
-
-
 96.วัดเขาดิน
-
15 พฤษภาคม 2562  590,000  อบต.เขาดิน
-
-
 97.วัดเทพนิมิตร
-
26 ตุลาคม 2561  365,000  อบต.ท่าไข่
-
-
 98.วัดเทพราช
-
15 พฤษภาคม 2562  228,000  เทศบาลตำบลเทพราช
-
-
 99.วัดเที่ยงพิมลมุข
-
7 พฤษภาคม 2562  398,000  อบต.บางขวัญ
-
-
 100.วัดแพรกนกเอี้ยง
-
13 พฤษภาคม 2562  11,600  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
-
-
 101.วัดแสนภูดาษ
-
21 พฤษภาคม 2562  272,000  เทศบาลตำบลแสนภูดาษ
-
-
 102.วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
-
21 พฤษภาคม 2562  291,400  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
-
-
 103.วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
-
15 พฤษภาคม 2562  81,000  ตำบลดอนเกาะกา
-
-
 104.วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
-
14 พฤษภาคม 2562  348,000  อบต.สิงโตทอง อ.บางนำ้เปรียว จ.ฉะเชิงเทรา
-
-
 105.วัดใหม่ประเวศ
-
26 กุมภาพันธ์ 2562  146,000  คลองประเวศ
-
-
 106.วัดไชยธารา
-
28 มิถุนายน 2562  248,000  คลองอุดมชลจร
-
-
 107.วัดไผ่ดำ
-
8 พฤษภาคม 2562  512,000  เทศบาลตำบลศาลาแดง
-
-
 108.สกัด 80
-
7 มิถุนายน 2562  88,000  สองคลอง
-
-
 109.สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
-
5 เมษายน 2562  241,900  อบต.หอมศีล
-
-
 110.สกุลดีประชาสรรค์
-
8 พฤษภาคม 2562  364,560  บึงน้ำรักษ์
-
-
 111.สะแกโดดประชาสรรค์
-
10 พฤษภาคม 2562  505,920  องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา
-
-
 112.สามัคคีราษฎร์บำรุง
-
24 พฤษภาคม 2562  120,000  เทสบาลตำบลพรหมเทพรังสรรค์
-
-
 113.สิทธิสุนทรอุทิศ
-
22 มกราคม 2562  68,000  โพรงอากาศ
-
-
 114.สุเหร่าคลอง 14
-
16 พฤษภาคม 2562  292,020  บึงน้ำรักษ์
-
-
 115.สุเหร่าคลอง 15
-
30 เมษายน 2562  277,140  อบต.บึงน้ำรักษ์
-
-
 116.สุเหร่าคลอง 18
-
15 พฤษภาคม 2562  336,000  อบต.หมอนทอง
-
-
 117.สุเหร่าคลอง 19
-
3 พฤษภาคม 2562  295,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง
-
-
 118.สุเหร่าคลอง 20
-
14 พฤษภาคม 2562  276,000  อบต.สิงโตทอง
-
-
 119.สุเหร่าคลองหกวา
-
26 เมษายน 2562  321,780  บึงน้ำรักษ์
-
-
 120.สุเหร่าคลองใหญ่
-
15 พฤษภาคม 2562  375,000  อบต.คลองเปรง
-
-
 121.สุเหร่าคู้
-
16 พฤษภาคม 2562  312,000  ดอนฉิมพลี
-
-
 122.สุเหร่าจรเข้น้อย
-
15 พฤษภาคม 2562  300,920  เทศบาลตำบลเทพราช
-
-
 123.สุเหร่าดอนกลาง
-
15 พฤษภาคม 2562  348,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี
-
-
 124.สุเหร่าดอนเกาะกา
-
15 พฤษภาคม 2562  353,000  เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
-
-
 125.สุเหร่าดารุลนาอีม
-
30 เมษายน 2562  351,540  อบต.บึงน้ำรักษ์
-
-
 126.สุเหร่าปากคลอง 20
-
15 พฤษภาคม 2562  284,000  ดอนฉิมพลี
-
-
 127.สุเหร่าลาดน้ำขาว
-
13 พฤษภาคม 2562  306,000  อบต.คลองเปรง
-
-
 128.สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
-
15 พฤษภาคม 2562  341,000  อบต. ดอนฉิมพลี
-
-
 129.สุเหร่าสมอเซ
-
16 พฤษภาคม 2562  700,000  คลองเปรง
-
-
 130.สุเหร่าสมอเอก
-
15 พฤษภาคม 2562  100,000  อบต.ดอนฉิมพลี
-
-
 131.สุเหร่าหลวงแพ่ง
-
14 พฤษภาคม 2562  164,000  คลองหลวงแพ่ง
-
-
 132.สุเหร่าเกาะไร่
-
15 พฤษภาคม 2562  212,000  อบต.เกาะไร่
-
-
 133.สุเหร่าแคราย
-
15 พฤษภาคม 2562  343,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว
-
-
 134.สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
-
15 พฤษภาคม 2562  230,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว
-
-
 135.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
-
5 กรกฏาคม 2562  4,952,620  ฉะเชิงเทรา
-
-
 136.เฉลิมช่วงวิทยาทาน
-
15 พฤษภาคม 2562  490,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี
-
-
 137.แพ่งพิทยาภูมิ
-
15 พฤษภาคม 2562  306,000  อบต.คลองหลวงแพ่ง
-
-
 138.แสมขาววิทยาคาร
-
4 มิถุนายน 2562  5,008,000  อบต.สองคลอง
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net