โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.จตุคามราษฎร์วิทยา
-
23 พฤษภาคม 2562  184,000  อบต เมืองไผ่
-
-
 2.ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)
-
28 พฤษภาคม 2562  266,000  องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
-
-
 3.ชุมชนบ้านดอนนางงาม
-
16 พฤศจิกายน 2561  837,000  หนองบัว
-
-
 4.ชุมชนบ้านดอนอะราง
-
13 สิงหาคม 2562  305,000  เทศบาลตำบลดอนอะราง
-
-
 5.ชุมชนบ้านโคกว่าน
-
11 มิถุนายน 2562  297,000  อบต.โคกว่าน
-
-
 6.ชุมชนวัดชุมพร
-
16 พฤษภาคม 2562  804,000  เทศบาลตำบลตาจง
-
-
 7.ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
-
16 พฤษภาคม 2562  412,000  อบต.หนองกง
-
-
 8.ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา-
-
16 พฤษภาคม 2562  308,000  ตำบลห้วยหิน
-
-
 9.ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
-
23 พฤษภาคม 2562  342,000  อบต.โคกมะม่วง
-
-
 10.บ้านกระเบื้อง
-
15 พฤษภาคม 2562  97,000  หนองชัยศรี
-
-
 11.บ้านกองพระทราย
-
31 พฤษภาคม 2562  122,000  ตำบลปะคำ
-
-
 12.บ้านก้านเหลือง
-
17 พฤษภาคม 2562  258,000  อบต.หนองยายพิมพ์
-
-
 13.บ้านขลุงไผ่
-
13 มิถุนายน 2562  270,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ
-
-
 14.บ้านขามน้อย
-
7 มิถุนายน 2562  368,000  อบต.เย้ยปราสาท
-
-
 15.บ้านขามเสม็ดบำรุง
-
30 ตุลาคม 2561  785,000  ไทยสามัคคี
-
-
 16.บ้านคลองหิน
-
29 พฤษภาคม 2562  376,000  อบต.ลำนางรอง
-
-
 17.บ้านคลองโป่ง
-
24 พฤษภาคม 2562  288,000  ลำนางรอง
-
-
 18.บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
-
12 มิถุนายน 2562  246,000  นางรอง
-
-
 19.บ้านคูขาดน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  99,000  อบต.ท่าโพธิ์ชัย
-
-
 20.บ้านชุมแสง อ.หนองหงส์
-
16 พฤษภาคม 2562  169,000  ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
-
-
 21.บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
-
22 พฤษภาคม 2562  312,000  เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง
-
-
 22.บ้านซับคะนิง
-
17 พฤษภาคม 2562  452,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง
-
-
 23.บ้านดงบังซับสมบูรณ์
-
13 พฤษภาคม 2562  928,000  อบต.ดงอีจาน
-
-
 24.บ้านดอนสมบูรณ์
-
17 มิถุนายน 2562  428,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
-
-
 25.บ้านดอนไม้ไฟ
-
6 มิถุนายน 2562  0  เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
-
-
 26.บ้านตลาดแย้
-
5 มิถุนายน 2562  79,000  อบต.ถนนหัก
-
-
 27.บ้านตะกรุมทอง
-
29 พฤษภาคม 2562  126,000  โคกสว่าง
-
-
 28.บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)
-
27 พฤษภาคม 2562  100,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
-
-
 29.บ้านตะโก
-
4 มิถุนายน 2562  389,000  เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
-
-
 30.บ้านตากอง
-
5 มิถุนายน 2562  612,000  เทศบาลตำบลหนองตะครอง
-
-
 31.บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
-
23 พฤษภาคม 2562  444,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
-
-
 32.บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
-
23 พฤษภาคม 2562  836,000  เทศบาลเมืองนางรอง
-
-
 33.บ้านถาวร
-
17 พฤษภาคม 2562  443,000  เทศบาลตำบลถาวร
-
-
 34.บ้านทรัพย์สมบูรณ์
-
22 พฤษภาคม 2562  130,000  โนนดินแดง
-
-
 35.บ้านทุ่งจังหัน
-
31 พฤษภาคม 2562  310,000  อบต.ทุ่งจังหัน
-
-
 36.บ้านทุ่งโพธิ์
-
16 พฤษภาคม 2562  238,000  อบต.ชุมแสง
-
-
 37.บ้านทุ่งใหญ่
-
30 พฤษภาคม 2562  556,000  ทุ่งแสงทอง
-
-
 38.บ้านทุ่งไผ่
-
16 พฤษภาคม 2562  66,000  ตำบลปะคำ
-
-
 39.บ้านน้อยสะแกกวน
-
10 มิถุนายน 2562  224,000  ตำบลโนนดินแดง
-
-
 40.บ้านน้อยหนองหว้า
-
31 พฤษภาคม 2562  174,000  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
-
-
 41.บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
-
23 พฤษภาคม 2562  322,000  เทศบาลเมืองนางรอง
-
-
 42.บ้านนาจาน
-
24 พฤษภาคม 2562  178,000  อบต.เมืองไผ่
-
-
 43.บ้านนายาวสามัคคี
-
21 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.เสาเดียว
-
-
 44.บ้านนิคมเขต
-
27 พฤษภาคม 2562  131,880  อบต.หนองไทร
-
-
 45.บ้านบัวตะเคียน
-
6 มิถุนายน 2562  169,000  ตำบลพนมรุ้ง
-
-
 46.บ้านบาระแนะ
-
4 มิถุนายน 2562  276,000  เทศบาลตำบลหนองแวง
-
-
 47.บ้านบุ
-
15 พฤษภาคม 2562  323,000  เทศบาลตาจง
-
-
 48.บ้านบุกระสัง
-
28 พฤษภาคม 2562  201,000  บุกระสัง
-
-
 49.บ้านบุตาสุ่มหนองโจด
-
17 พฤษภาคม 2562  188,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
-
-
 50.บ้านบุตาเวสน์
-
30 พฤษภาคม 2562  148,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง
-
-
 51.บ้านปรือพวงสำราญ
-
16 พฤษภาคม 2562  206,000  ตาจง
-
-
 52.บ้านปลื้มพัฒนา
-
21 พฤษภาคม 2562  494,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
-
-
 53.บ้านปากช่อง
-
17 พฤษภาคม 2562  656,000  หนองแวง
-
-
 54.บ้านป่าไม้สหกรณ์
-
15 พฤษภาคม 2562  322,000  ลำนางรอง
-
-
 55.บ้านผไทรวมพล
-
4 มิถุนายน 2562  172,600  เทศบาลตำบลหนองแวง
-
-
 56.บ้านฝ้าย
-
24 พฤษภาคม 2562  476,820  อบต.เมืองฝ้าย
-
-
 57.บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
-
3 พฤษภาคม 2562  168,000  อบต.เจริญสุข
-
-
 58.บ้านม่วงงาม
-
13 ธันวาคม 2561  288,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
-
-
 59.บ้านยายคำ
-
5 มิถุนายน 2562  138,000  เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา
-
-
 60.บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
-
27 พฤษภาคม 2562  324,000  หนองโสน
-
-
 61.บ้านราษฎร์รักแดน
-
24 พฤษภาคม 2562  118,000  เทศบาลตำบลหนองแวง
-
-
 62.บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
-
31 พฤษภาคม 2562  3,438,000  ละหานทราย
-
-
 63.บ้านลำนางรอง
-
15 พฤษภาคม 2562  655,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
-
-
 64.บ้านลุงขี้หนู
-
16 พฤษภาคม 2562  252,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย
-
-
 65.บ้านวังกระโดน
-
31 กรกฏาคม 2562  242,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
-
-
 66.บ้านศรีภูมิ
-
15 พฤษภาคม 2562  292,000  หนองชัยศรี
-
-
 67.บ้านศรีม่วงแดง
-
15 พฤษภาคม 2562  243,000  หนองชัยศรี
-
-
 68.บ้านสมจิต
-
11 มิถุนายน 2562  67,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน
-
-
 69.บ้านส้มป่อย
-
30 พฤษภาคม 2562  208,000  ส้มป่อย
-
-
 70.บ้านสระขาม
-
16 ตุลาคม 2562  434,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
-
-
 71.บ้านสระขุด
-
16 พฤษภาคม 2562  292,760  ทุ่งกระเต็น
-
-
 72.บ้านสระตะเคียน
-
5 เมษายน 2562  56,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
-
-
 73.บ้านสระประดู่หนองมะค่า
-
30 พฤษภาคม 2562  54,000  อบต.หนองโบสถ์
-
-
 74.บ้านสระสะแก
-
28 พฤษภาคม 2562  340,000  อบต.บุกระสัง
-
-
 75.บ้านสว่างพัฒนา
-
1 พฤศจิกายน 2561  138,000  เทศบาลตำบลตาจง
-
-
 76.บ้านสวายสอ
-
1 พฤศจิกายน 2561  88,000  ถนนหัก
-
-
 77.บ้านสองพี่น้อง
-
21 พฤษภาคม 2562  236,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
-
-
 78.บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
-
21 พฤษภาคม 2562  155,000  สะเดา
-
-
 79.บ้านสะเดาหวาน
-
16 พฤษภาคม 2562  182,000  อบต.โคกสูง
-
-
 80.บ้านสันติสุข
-
7 มิถุนายน 2562  306,000  ตำบลสำโรงใหม่
-
-
 81.บ้านสำราญ
-
21 พฤษภาคม 2562  211,000  ตำบลห้วยหิน
-
-
 82.บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  624,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์
-
-
 83.บ้านสี่เหลี่ยม
-
28 พฤษภาคม 2562  126,000  อบต.เจริญสุข
-
-
 84.บ้านสุขสำราญ
-
14 พฤษภาคม 2562  512,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ
-
-
 85.บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
-
9 สิงหาคม 2562  391,000  หนองแวง
-
-
 86.บ้านหนองกก
-
22 พฤษภาคม 2562  58,000  เสาเดียว
-
-
 87.บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
-
21 พฤษภาคม 2562  102,000  อบต.สะเดา
-
-
 88.บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
-
30 พฤษภาคม 2562  354,000  ส้มป่อย
-
-
 89.บ้านหนองกง
-
15 พฤษภาคม 2562  340,000  บ้านสิงห์ อ.นางรองจ.บุรีรัมย์
-
-
 90.บ้านหนองกราด
-
21 พฤษภาคม 2562  88,000  ตำบลหนองตะครอง
-
-
 91.บ้านหนองกราด
-
27 พฤษภาคม 2562  82,800  หนองไทร
-
-
 92.บ้านหนองกราด
-
16 พฤษภาคม 2562  102,000  ท่าโพธิ์ชัย
-
-
 93.บ้านหนองกวางทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  402,000  อบต.สระแก้ว
-
-
 94.บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
-
14 พฤษภาคม 2562  32,000  เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี
-
-
 95.บ้านหนองกี่สุขสำราญ
-
19 เมษายน 2562  574,000  หนองกี่
-
-
 96.บ้านหนองงิ้ว หนองไทร
-
18 มิถุนายน 2562  286,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
-
-
 97.บ้านหนองต้อ
-
1 พฤษภาคม 2562  100,000  หูทำนบ
-
-
 98.บ้านหนองตะคร้อ
-
27 พฤษภาคม 2562  113,240  อบต.เมืองฝ้าย
-
-
 99.บ้านหนองตะครอง
-
28 พฤษภาคม 2562  402,000  เทศบาลตำบลหนองตะครอง
-
-
 100.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
-
29 พฤศจิกายน 2562  0  อบต.ลำไทรโยง
-
-
 101.บ้านหนองตาดำ
-
7 มิถุนายน 2562  378,000  อบต.เย้ยปราสาท
-
-
 102.บ้านหนองตาเยา
-
5 มิถุนายน 2562  396,000  เทศบาลตำบลหนองแวง
-
-
 103.บ้านหนองถนน
-
21 มิถุนายน 2562  0  โคกว่าน
-
-
 104.บ้านหนองถั่วแปบ
-
27 พฤษภาคม 2562  144,000  หัวถนน
-
-
 105.บ้านหนองทองลิ่ม
-
31 พฤษภาคม 2562  557,400  อบต. หนองโบสถ์ อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์
-
-
 106.บ้านหนองน้ำขุ่น
-
22 พฤษภาคม 2562  366,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยัว
-
-
 107.บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า
-
15 พฤษภาคม 2562  306,000  ลำนางรอง
-
-
 108.บ้านหนองบัว
-
28 พฤษภาคม 2562  70,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง
-
-
 109.บ้านหนองบัวลี
-
16 พฤษภาคม 2562  246,000  ต.ไทยสามัคคี
-
-
 110.บ้านหนองปรือ
-
13 พฤษภาคม 2562  164,000  อบต .ก้านเหลือง
-
-
 111.บ้านหนองพลวง
-
21 พฤษภาคม 2562  207,900  อบต.สะเดา
-
-
 112.บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
-
16 พฤษภาคม 2562  278,000  เทศบาลตาจง
-
-
 113.บ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่)
-
16 พฤษภาคม 2562  106,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
-
-
 114.บ้านหนองมัน
-
28 พฤษภาคม 2562  189,000  บุกระสัง
-
-
 115.บ้านหนองยาง
-
1 พฤศจิกายน 2561  432,000  เทศบาลตำบลตาจง
-
-
 116.บ้านหนองยาง
-
21 สิงหาคม 2562  151,500  องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง
-
-
 117.บ้านหนองย่างหมู
-
16 พฤษภาคม 2562  402,000  เมืองฝ้าย
-
-
 118.บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
-
13 พฤษภาคม 2562  402,000  อบต.หนองยายพิมพ์
-
-
 119.บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225
-
23 พฤษภาคม 2562  399,800  เทศบาลอำเภอนางรอง
-
-
 120.บ้านหนองละหานทราย
-
28 พฤษภาคม 2562  220,000  เทศบาลตำบลละหานทราย
-
-
 121.บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
-
29 เมษายน 2562  287,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข อำภเอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
-
-
 122.บ้านหนองหญ้าวัว
-
13 พฤษภาคม 2562  151,000  อบต.ก้านเหลือง
-
-
 123.บ้านหนองหมี
-
12 มิถุนายน 2562  143,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน
-
-
 124.บ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย
-
4 มิถุนายน 2562  210,000  เทศบาลตำบลหนองแวง
-
-
 125.บ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่)
-
16 พฤษภาคม 2562  73,000  อบต.โคกสูง
-
-
 126.บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
-
22 พฤษภาคม 2562  126,000  ทรัพย์พระยา
-
-
 127.บ้านหนองหัวหมู
-
16 พฤษภาคม 2562  170,680  ทุ่งกระเต็น
-
-
 128.บ้านหนองเต่า
-
16 สิงหาคม 2562  62,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
-
-
 129.บ้านหนองเพชร
-
16 พฤษภาคม 2562  350,000  เทศบาลตำบลห้วยหิน
-
-
 130.บ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง
-
22 พฤษภาคม 2562  252,800  เทศบาลเมืองนางรอง
-
-
 131.บ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง
-
17 พฤษภาคม 2562  226,000  อบต.ลำนางรอง
-
-
 132.บ้านหนองแช่ไม้
-
22 พฤษภาคม 2562  258,000  สะเดา
-
-
 133.บ้านหนองแวง
-
4 มิถุนายน 2562  416,000  เทศบาลตำบลหนองแวง
-
-
 134.บ้านหนองโคลน
-
13 มิถุนายน 2562  197,000  สระทอง
-
-
 135.บ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย
-
16 พฤษภาคม 2562  150,000  ตาจง
-
-
 136.บ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง)
-
27 พฤษภาคม 2562  553,600  อบต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
-
-
 137.บ้านหนองโสน
-
31 กรกฏาคม 2562  196,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
-
-
 138.บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
-
27 พฤษภาคม 2562  142,800  หนองไทร
-
-
 139.บ้านหนองไผ่
-
27 พฤษภาคม 2562  294,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
-
-
 140.บ้านห้วยก้อม
-
16 พฤษภาคม 2562  30,000  เสาเดียว
-
-
 141.บ้านหินโคน
-
28 พฤษภาคม 2562  335,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
-
-
 142.บ้านหูทำนบ
-
3 พฤษภาคม 2562  588,000  อบต.หูทำนบ
-
-
 143.บ้านอุบลสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  226,000  อบต.โนนสุวรรณ
-
-
 144.บ้านเขว้า
-
30 พฤษภาคม 2562  206,600  อบต.อีสานเขต
-
-
 145.บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)
-
22 พฤษภาคม 2562  249,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข
-
-
 146.บ้านเทพพยัคฆ์
-
16 พฤษภาคม 2562  254,000  เทศบาลตำบลตาจง
-
-
 147.บ้านเทพพัฒนา
-
21 พฤษภาคม 2562  300,000  อบต.โคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
-
-
 148.บ้านเพชรเจริญพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต. ท่าโพธิ์ชัย
-
-
 149.บ้านเสลา
-
23 พฤษภาคม 2562  200,000  ชุมแสง
-
-
 150.บ้านเสลาโสรง
-
28 พฤษภาคม 2562  186,000  อบต.ทรัพย์พระยา
-
-
 151.บ้านเสาเดียวอนุสรณ์
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  เสาเดียว
-
-
 152.บ้านแท่นทัพไทย
-
4 มิถุนายน 2562  242,000  เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
-
-
 153.บ้านแท่นบัลลังก์
-
17 พฤษภาคม 2562  286,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
-
-
 154.บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
-
19 มิถุนายน 2562  276,000  อบต.นางรอง
-
-
 155.บ้านโกรกแก้ว
-
29 พฤษภาคม 2562  252,000  เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
-
-
 156.บ้านโคกกระชาย
-
23 พฤษภาคม 2562  190,000  เมืองไผ่
-
-
 157.บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  86,000  อบต.ท่าโพธิ์ชัย
-
-
 158.บ้านโคกขาม
-
16 พฤษภาคม 2562  108,000  เทศบาลตำบลตาจง
-
-
 159.บ้านโคกงิ้ว
-
1 สิงหาคม 2562  18,060  เทศบาลตำบลปะคำ
-
-
 160.บ้านโคกตะโก
-
29 พฤษภาคม 2562  202,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
-
-
 161.บ้านโคกตาพรม
-
16 พฤษภาคม 2562  200,000  ตำบลตาจง
-
-
 162.บ้านโคกปราสาท
-
23 พฤษภาคม 2562  198,400  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
-
-
 163.บ้านโคกมะค่า
-
17 พฤษภาคม 2562  276,000  อบต.ชุมแสง
-
-
 164.บ้านโคกยาง
-
28 พฤษภาคม 2562  409,040  อีสานเขต
-
-
 165.บ้านโคกยางหนองตาสี
-
29 พฤษภาคม 2562  326,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
-
-
 166.บ้านโคกยางหนองถนน
-
13 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.ก้านเหลือง
-
-
 167.บ้านโคกลอย
-
4 มิถุนายน 2562  334,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
-
-
 168.บ้านโคกลอย
-
4 มิถุนายน 2562  0  อบต.โคกสว่าง
-
-
 169.บ้านโคกสมบูรณ์
-
5 กรกฏาคม 2562  172,000  ไทยเจริญ
-
-
 170.บ้านโคกสว่าง
-
29 พฤษภาคม 2562  245,000  อบต.โคกสว่าง
-
-
 171.บ้านโคกสะอาด
-
28 พฤษภาคม 2562  286,000  เทศบาลตำบลดอนอะราง
-
-
 172.บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา
-
17 พฤษภาคม 2562  305,000  เทศบาลตำบลถาวร
-
-
 173.บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
-
28 พฤษภาคม 2562  258,000  อบต.หนองโสน
-
-
 174.บ้านโคกสูงคูขาด
-
27 พฤษภาคม 2562  174,000  อบต.ตำบลโคกสูง
-
-
 175.บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)
-
15 พฤษภาคม 2562  199,200  เทศบาลเมืองนางรอง
-
-
 176.บ้านโคกเขาพัฒนา
-
17 พฤษภาคม 2562  684,000  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลโคกมะม่วง
-
-
 177.บ้านโคกเฟือง
-
5 มิถุนายน 2562  55,000  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
-
-
 178.บ้านโคกโสนทองวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  120,000  เทศบาลตำบลห้วยหิน
-
-
 179.บ้านโคกไม้แดง
-
28 พฤษภาคม 2562  235,000  ตำบลสำโรงใหม่
-
-
 180.บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
-
14 พฤษภาคม 2562  360,000  หูทำนบ
-
-
 181.บ้านโนนขี้เหล็ก
-
4 มิถุนายน 2562  291,000  ตำบล ดอนอะราง
-
-
 182.บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี
-
28 พฤษภาคม 2562  81,000  เทศบาลตำบลห้วยหิน
-
-
 183.บ้านโนนทอง
-
13 พฤศจิกายน 2562  58,000  เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา
-
-
 184.บ้านโนนพะไล
-
29 พฤษภาคม 2562  47,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
-
-
 185.บ้านโนนศิลา
-
18 มิถุนายน 2562  79,000  เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา
-
-
 186.บ้านโนนสูงน้อย
-
10 พฤษภาคม 2562  382,000  อบต.หนองชัยศรี
-
-
 187.บ้านโพธิ์ทอง
-
21 พฤษภาคม 2562  237,000  เทศบาลตำบลห้วยหิน
-
-
 188.บ้านไทยสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  146,000  ไทยสามัคคี
-
-
 189.บ้านไทยเจริญ
-
4 มิถุนายน 2562  168,000  ไทยเจริญ
-
-
 190.บ้านไทรออ
-
22 พฤษภาคม 2562  56,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
-
-
 191.บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
-
5 มิถุนายน 2562  317,000  ลำไทรโยง
-
-
 192.มิตรภาพโนนสมบูรณ์
-
24 พฤษภาคม 2562  156,000  อบต.โคกสูง
-
-
 193.วราวัฒนา
-
29 พฤษภาคม 2562  301,000  เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
-
-
 194.วัดกัลยาณธรรมาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  213,000  หนองตะครอง
-
-
 195.วัดก้านเหลือง
-
16 พฤษภาคม 2562  362,000  ก้านเหลือง
-
-
 196.วัดน้ำไหล
-
22 พฤษภาคม 2562  290,000  อบต.สะเดา
-
-
 197.วัดบ้านหนองตราดใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  261,000  อบต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
-
-
 198.วัดสุขสำราญ
-
13 มิถุนายน 2562  144,000  ยายแย้มวัฒนา
-
-
 199.วัดห้วยหิน
-
24 พฤษภาคม 2562  126,000  เทศบาลตำบลห้วยหิน
-
-
 200.วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
-
6 มิถุนายน 2562  576,000  เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
-
-
 201.วัดเย้ยปราสาท
-
7 มิถุนายน 2562  216,000  เย้ยปราสาท
-
-
 202.วัดโนนศรีคูณ
-
17 พฤษภาคม 2562  300,000  เสาเดียว
-
-
 203.อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
-
23 พฤษภาคม 2562  3,300,000  เทศบาลเมืองนางรอง
-
-
 204.อนุบาลปะคำ
-
28 พฤษภาคม 2562  602,000  เทศบาลตำบลปะคำ
-
-
 205.อนุบาลหนองกี่
-
11 เมษายน 2562  2,244,000  เทศบาลตำบลหนองกี่
-
-
 206.อนุบาลหนองหงส์
-
14 พฤษภาคม 2562  1,104,800  เทศบาลตำบลหนองหงส์
-
-
 207.อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
-
12 มิถุนายน 2562  656,000  เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา
-
-
 208.อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
-
18 กุมภาพันธ์ 2562  1,032,000  สำโรงใหม่
-
-
 209.อนุบาลโนนดินแดง
-
22 พฤษภาคม 2562  1,048,000  เทศบาลตำบลโนนดินแดง
-
-
 210.อนุบาลโนนสุวรรณ
-
29 พฤษภาคม 2562  1,163,440  โนนสุวรรณ
-
-
 211.เบญจมาศกุญชร
-
11 มิถุนายน 2562  252,000  อบต.สระทอง
-
-
 212.ไตรคาม
-
16 พฤษภาคม 2562  172,080  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
-
-
 213.ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
-
22 พฤษภาคม 2562  244,000  เทศบาลตำบลถาวร
-
-
 214.ไทยรัฐวิทยา 90
-
28 พฤษภาคม 2562  122,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net