โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 157 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.26
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คีรีวงศ์วัฒนา
-
13 พฤษภาคม 2562  160,000  เมืองปางมะค่า
-
-
 2.ชุมชนบ้านคลองลาน
-
16 พฤษภาคม 2562  1,496,000  เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
-
-
 3.ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)
-
16 พฤษภาคม 2562  118,000  ตำบลสลกบาตร
-
-
 4.ชุมชนบ้านโค้งไผ่
-
16 พฤษภาคม 2562  250,000  อบต.โค้งไผ่
-
-
 5.ชุมชนประชาสามัคคี
-
31 ตุลาคม 2561  1,047,000  อบต.คลองขลุง
-
-
 6.ทุ่งน้อยพัฒนา
-
15 พฤษภาคม 2562  138,000  คลองสมบูรณ์
-
-
-
 7.บ้านกระบวยทอง
-
30 กรกฏาคม 2562  50,000  เทพนิมิต
-
-
 8.บ้านกระโดนเตี้ย
-
27 พฤษภาคม 2562  125,000  วังไทร
-
-
 9.บ้านคลองขุด
-
10 มิถุนายน 2562  110,000  โพธิ์ทอง
-
-
 10.บ้านคลองน้ำไหลใต้
-
16 พฤษภาคม 2562  260,000  ตำบลคลองลานพัฒนา
-
-
-
 11.บ้านคลองปลาสร้อย
-
20 มิถุนายน 2562  98,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว
-
-
 12.บ้านคลองพลูประชาสรรค์
-
4 กรกฏาคม 2562  86,000  คลองน้ำไหล
-
-
 13.บ้านคลองมดแดง
-
10 กรกฏาคม 2562  216,000  โป่งน้ำร้อน
-
-
 14.บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
-
10 กรกฏาคม 2562  250,000  โป่งน้ำร้อน
-
-
 15.บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา
-
10 กรกฏาคม 2562  440,000  โป่งน้ำร้อน
-
-
-
 16.บ้านคลองยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  เทศบาลตำบลวังยาง
-
-
 17.บ้านคลองลึกพัฒนา
-
18 มิถุนายน 2562  262,000  ปางตาไว
-
-
 18.บ้านคลองสมบูรณ์
-
26 มิถุนายน 2562  76,000  โป่งน้ำร้อน
-
-
 19.บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย
-
26 มิถุนายน 2562  100,000  โป่งน้ำร้อน
-
-
 20.บ้านคลองสะพานช้าง
-
30 ตุลาคม 2561  204,000  เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
 21.บ้านคลองสุขใจ
-
16 พฤษภาคม 2562  378,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
-
-
-
 22.บ้านคลองเตย
-
17 พฤษภาคม 2562  280,000  เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
-
-
 23.บ้านคลองแขยง
-
16 สิงหาคม 2562  108,000  อบต.ท่าพุทรา
-
-
 24.บ้านคลองแขยงวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  283,000  สักงาม
-
-
-
 25.บ้านคลองใหญ่ใต้
-
4 กรกฏาคม 2562  64,000  คลองน้ำไหล
-
-
 26.บ้านคลองไพร
-
30 พฤศจิกายน 2562  148,000  อบต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
-
-
-
 27.บ้านคอปล้อง
-
16 พฤษภาคม 2562  166,000  อบต.วังชะโอน
-
-
 28.บ้านจอมทองพัฒนา
-
13 พฤศจิกายน 2561  208,000  หินดาต
-
-
 29.บ้านจิตตมาสพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  202,000  วังหามแห
-
-
 30.บ้านช่องลม
-
24 พฤษภาคม 2562  110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
-
-
 31.บ้านช้างคับ
-
27 พฤษภาคม 2562  79,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
-
-
 32.บ้านชายเคือง
-
14 พฤษภาคม 2562  316,000  วังชะโอน
-
-
 33.บ้านชุมนาก
-
9 เมษายน 2562  245,000  ถาวรวัฒนา
-
-
 34.บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5
-
22 พฤศจิกายน 2561  107,000  อบต.หินดาต
-
-
 35.บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
-
24 พฤษภาคม 2562  70,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
-
-
 36.บ้านดงเจริญ
-
8 พฤษภาคม 2562  232,000  อบต.ทุ่งทอง
-
-
 37.บ้านดงเย็น
-
4 มิถุนายน 2562  165,000  เทศบาลตำบลระหาน
-
-
 38.บ้านตากฟ้าพัฒนา
-
4 พฤศจิกายน 2562  150,000  ปางตาไว
-
-
-
 39.บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27)
-
16 พฤษภาคม 2562  244,000  อบต.คลองขลุง
-
-
-
 40.บ้านถนนน้อย
-
11 เมษายน 2562  328,000  อบต.ถาวรวัฒนา
-
-
 41.บ้านถาวรวัฒนา
-
10 เมษายน 2562  224,000  อบต.ถาวรวัฒนา
-
-
 42.บ้านทรัพย์มะนาว
-
28 พฤษภาคม 2562  231,000  วังไทร
-
-
 43.บ้านทะเลพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  55,000  คลองลานพัฒนา
-
-
 44.บ้านท่าข้ามสามัคคี
-
17 พฤษภาคม 2562  230,000  เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
-
-
-
 45.บ้านท่าขึ้น
-
5 มิถุนายน 2562  338,000  โพธิ์ทอง
-
-
 46.บ้านท่าช้าง
-
5 กรกฏาคม 2562  107,000  คลองน้ำไหล
-
-
 47.บ้านท่าพุทรา
-
2 กุมภาพันธ์ 2561  165,000  เทศบาลตำบลท่าพุทรา
-
-
 48.บ้านท่ามะเขือ
-
15 พฤษภาคม 2562  187,000  สักงาม
-
-
 49.บ้านทุ่งซ่าน
-
15 พฤษภาคม 2562  193,440  บึงสามัคคี
-
-
 50.บ้านทุ่งทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  424,000  อบต.ทุ่งทอง
-
-
 51.บ้านทุ่งหันตรา
-
10 พฤษภาคม 2562  62,000  วังแขม
-
-
-
 52.บ้านนิคม
-
14 พฤษภาคม 2562  98,000  เทศบาลตำบลวังยาง
-
-
 53.บ้านบ่อทอง
-
10 พฤษภาคม 2562  33,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม
-
-
 54.บ้านบึงลาด
-
10 พฤษภาคม 2562  107,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม
-
-
-
 55.บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
-
24 กรกฏาคม 2562  410,120  บึงสามัคคี
-
-
 56.บ้านบึงสำราญ
-
11 เมษายน 2562  414,400  องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา
-
-
 57.บ้านบึงหล่ม
-
4 กรกฏาคม 2562  236,000  อบต.คลองน้ำไหล
-
-
 58.บ้านบึงหล่มสามัคคี
-
15 พฤษภาคม 2562  302,000  ยางสูง
-
-
-
 59.บ้านบึงเสือเต้น
-
15 พฤษภาคม 2562  270,000  ยางสูง
-
-
 60.บ้านปากคลองลาน
-
16 พฤษภาคม 2562  278,000  เทศบาลคลองลานพัฒนา
-
-
 61.บ้านปางตาไว
-
18 มิถุนายน 2562  300,000  อบต.ปางตาไว
-
-
 62.บ้านปางมะนาว
-
8 พฤษภาคม 2562  180,000  เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
 63.บ้านปางลับแล
-
15 พฤษภาคม 2562  83,000  อบต.สักงาม
-
-
 64.บ้านป่าเหียง
-
23 พฤษภาคม 2562  127,000  วังบัว
-
-
 65.บ้านพรหมมาสามัคคี
-
17 พฤษภาคม 2562  297,000  เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
-
-
 66.บ้านพัดโบก
-
13 พฤษภาคม 2562  300,000  เมืองปางมะค่า
-
-
 67.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189
-
15 พฤษภาคม 2562  284,000  สักงาม
-
-
 68.บ้านมอเจริญ
-
19 มิถุนายน 2562  262,000  อบต.หินดาต
-
-
-
 69.บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย
-
19 มิถุนายน 2562  103,000  หินดาต
-
-
-
 70.บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)
-
5 กรกฏาคม 2562  94,000  คลองน้ำไหล
-
-
 71.บ้านมาบคล้า
-
16 พฤษภาคม 2562  120,000  อบต.คลองขลุง
-
-
 72.บ้านร้อยไร่
-
20 มิถุนายน 2561  100,000  อบต.คลองขลุง
-
-
-
 73.บ้านระหานประชาศึกษา
-
9 มกราคม 2563  155,000  วังชะโอน
-
-
 74.บ้านรังแถว
-
28 พฤษภาคม 2562  105,140  องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร
-
-
 75.บ้านวังชะโอน
-
14 พฤษภาคม 2562  136,000  วังชะโอน
-
-
 76.บ้านวังตะล่อม
-
13 พฤษภาคม 2562  167,000  ตำบลวังยาง
-
-
 77.บ้านวังตาช่วย
-
24 พฤษภาคม 2562  332,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
-
-
 78.บ้านวังน้ำ
-
26 กรกฏาคม 2562  145,000  เทศบาลตำบลวังยาง
-
-
 79.บ้านวังน้ำซึม
-
24 พฤษภาคม 2562  200,000  วังชะพลู
-
-
 80.บ้านวังน้ำพัฒนา
-
13 พฤษภาคม 2562  212,000  เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
-
 81.บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน
-
13 พฤษภาคม 2562  30,000  เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
-
 82.บ้านวังน้ำแดง
-
1 พฤศจิกายน 2561  250,000  ตำบลทุ่งทราย
-
-
 83.บ้านวังบัว
-
15 พฤศจิกายน 2561  436,000  วังบัว
-
-
 84.บ้านวังพลับ
-
18 มิถุนายน 2562  188,000  ป่าพุทรา
-
-
 85.บ้านวังล้อมรำลึก
-
17 พฤษภาคม 2562  34,000  วังหามแห
-
-
 86.บ้านวังหันน้ำดึง
-
15 พฤษภาคม 2562  267,000  วังแขม
-
-
 87.บ้านวังหัวแหวนพัฒนา
-
31 พฤษภาคม 2562  136,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห
-
-
 88.บ้านวังเจ้า
-
15 พฤษภาคม 2562  139,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต
-
-
 89.บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์)
-
10 พฤษภาคม 2562  396,000  วังแขม
-
-
 90.บ้านวังโป่งพัฒนา
-
15 พฤษภาคม 2562  154,000  อบตงโค้งไผ่
- -
-
-
 91.บ้านศรีทองสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  210,080  อบต.บึงสามัคคี
-
-
 92.บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา
-
10 พฤษภาคม 2562  270,000  เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
 93.บ้านศรีอุดมธัญญะ
-
28 ธันวาคม 2561  78,000  เทศบาลตำบลทุ่งทราย
-
-
 94.บ้านศรีเกษตรพัฒนา
-
1 พฤศจิกายน 2562  170,000  เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
 95.บ้านศรีไพศาล
-
1 พฤศจิกายน 2562  100,000  เมืองปางมะค่า
-
-
 96.บ้านสระตาพรม
-
16 พฤษภาคม 2562  116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
-
-
 97.บ้านส่องตาแล
-
8 พฤษภาคม 2562  302,000  เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
 98.บ้านสามขา
-
15 พฤษภาคม 2562  157,000  เทพนิมิต
-
-
 99.บ้านสามเรือน
-
27 พฤษภาคม 2562  242,000  วังไทร
-
-
 100.บ้านสามแยก
-
14 พฤศจิกายน 2561  138,000  อบต.วังบัว
-
-
 101.บ้านสุขสำราญ
-
4 กรกฏาคม 2562  198,000  คลองน้ำไหล
-
-
 102.บ้านหนองกระทุ่ม
-
14 มิถุนายน 2562  90,000  อบต.ป่าพุทรา
-
-
 103.บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
-
15 พฤษภาคม 2562  128,340  อบต.บึงสามัคคี
-
-
 104.บ้านหนองจอก
-
14 พฤษภาคม 2562  276,000  อบต.ท่ามะเขือ
-
-
 105.บ้านหนองชะแอน
-
3 มิถุนายน 2562  238,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห
-
-
 106.บ้านหนองช้างงาม
-
16 พฤษภาคม 2562  86,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห
-
-
 107.บ้านหนองชุมแสง
-
24 พฤษภาคม 2562  163,000  วังชะพลู
-
-
 108.บ้านหนองตะเคียน
-
14 มิถุนายน 2562  146,000  ป่าพุทรา
-
-
 109.บ้านหนองทองหล่อ
-
27 พฤษภาคม 2562  243,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
-
-
 110.บ้านหนองน้ำแดง
-
10 พฤษภาคม 2562  392,000  สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
 111.บ้านหนองบอน
-
6 มิถุนายน 2562  239,000  อบต.บ่อถ้า
-
-
 112.บ้านหนองปรือ
-
15 พฤษภาคม 2562  167,000  สักงาม
-
-
-
 113.บ้านหนองผักหนาม
-
16 พฤษภาคม 2562  178,000  คลองสมบูรณ์
-
-
 114.บ้านหนองหิน
-
16 พฤศจิกายน 2561  159,000  อบต.หินดาต อ. ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
-
-
 115.บ้านหนองโมก
-
7 พฤษภาคม 2562  72,000  หัวถนน
-
-
 116.บ้านหนองไผ่
-
21 พฤษภาคม 2562  155,000  เทศบาลทุ่งทราย
-
-
 117.บ้านห้วยน้อย
-
0 พฤษภาคม 2562  106,000  แม่ลาด
-
-
 118.บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม
-
27 พฤศจิกายน 2561  140,000  วังชะพลู
-
-
 119.บ้านหัวรัง
-
15 พฤษภาคม 2562  306,800  อบต.โค้งไผ่
-
-
 120.บ้านหัวเสลา
-
15 พฤษภาคม 2562  276,000  อบต.ยางสูง
-
-
-
 121.บ้านหาดชะอม
-
28 มิถุนายน 2562  125,760  แสนตอ
-
-
-
 122.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง
-
5 มิถุนายน 2562  507,000  หินดาต
-
-
 123.บ้านอุดมทรัพย์
-
5 มิถุนายน 2562  271,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
-
-
 124.บ้านอุดมสามัคคี
-
14 มิถุนายน 2562  230,000  ป่าพุทรา
-
-
 125.บ้านเกาะตาล
-
30 พฤษภาคม 2562  150,000  เกาะตาล
-
-
 126.บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร)
-
15 พฤษภาคม 2562  82,000  ยางสูง
-
-
 127.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
-
10 พฤษภาคม 2562  322,600  ปางมะค่า
-
-
-
 128.บ้านเขาน้ำอุ่น
-
5 มิถุนายน 2562  196,600  หินดาต
-
-
 129.บ้านเขาพริกอนุสรณ์
-
6 มิถุนายน 2561  92,000  อบตวังหามแห
-
-
 130.บ้านเขาพริกไทย
-
15 พฤษภาคม 2562  216,000  เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
 131.บ้านเปาะสวอง
-
16 พฤษภาคม 2562  156,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถำ้
-
-
 132.บ้านเพชรนิยม
-
15 พฤษภาคม 2562  233,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
-
-
 133.บ้านเพชรมงคล
-
18 มิถุนายน 2562  344,000  ปางตาไว
-
-
 134.บ้านแปลงสี่
-
16 พฤษภาคม 2562  324,000  ตำบลคลองลานพัฒนา
-
-
 135.บ้านแม่ลาด
-
12 มิถุนายน 2562  84,000  อบต.แม่ลาด
-
-
 136.บ้านโคกเลาะ
-
29 พฤษภาคม 2562  194,000  ดอนแตง
-
-
-
 137.บ้านโชคชัยพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  267,000  ตำบลคลองลานพัฒนา
-
-
 138.บ้านโนนตารอด
-
30 พฤษภาคม 2562  142,000  อบต.เกาะตาล
-
-
 139.บ้านโนนพลวง
-
15 พฤษภาคม 2562  78,000  เทพนิมิต
-
-
 140.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
-
24 พฤษภาคม 2562  378,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
-
-
 141.บ้านโป่งน้ำร้อน
-
12 มิถุนายน 2562  420,000  โป่งน้ำร้อน
-
-
 142.บ้านโป่งแต้
-
13 พฤษภาคม 2562  82,000  เทศบาลเมืองปางมะค่า
-
-
 143.บ้านโพธิ์ทอง
-
1 พฤศจิกายน 2562  121,000  อบต.โพธิ์ทอง
-
-
 144.บ้านโพธิ์เอน
-
15 พฤษภาคม 2562  246,000  อบต.เทพนิมิต
-
-
 145.บ้านใหม่ธงชัย
-
16 พฤศจิกายน 2561  408,000  เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
-
-
 146.บ้านใหม่หนองยาง
-
7 มิถุนายน 2562  334,000  อบต บ่อถ้ำ
-
-
 147.บ้านใหม่เจริญสุข
-
5 กรกฏาคม 2562  184,000  คลองน้ำไหล
-
-
 148.บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี
-
5 กรกฏาคม 2562  82,000  อบต.คลองน้ำไหล
-
-
 149.บ้านไผ่งาม
-
14 พฤษภาคม 2562  116,000  วังชะโอน
-
-
 150.บ้านไผ่ยาวสามัคคี
-
4 มิถุนายน 2562  156,000  อบต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
-
-
 151.บ้านไพรสวรรค์
-
4 ธันวาคม 2561  254,000  อบต.ปางตาไว
-
-
 152.บ้านไร่ดอนแตง
-
4 พฤษภาคม 2562  268,000  วังชะพลู
-
-
 153.บ้านไร่ใหม่
-
10 พฤษภาคม 2562  174,000  อบต.วังแขม
-
-
 154.ประชารักษ์ศึกษา
-
15 พฤษภาคม 2562  92,000  คลองสมบูรณ์
-
-
 155.ประชาราษฎร์สามัคคี
-
31 พฤษภาคม 2562  137,000  บ่อถ้ำ
-
-
-
 156.พิบูลวิทยาคาร
-
16 พฤษภาคม 2562  196,000  อบต.คลองขลุง
-
-
 157.รอดนิลวิทยา
-
10 มิถุนายน 2562  252,000  อบต.คลองน้ำไหล
-
-
 158.วชิรสารศึกษา
-
15 พฤษภาคม 2562  293,600  ตำบลสลกบาตร
-
-
 159.วัดคลองเจริญ
-
31 พฤษภาคม 2562  123,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา
-
-
 160.วัดคูหาสวรรค์
-
15 พฤษภาคม 2562  245,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
-
-
 161.วัดน้อยวรลักษณ์
-
5 มิถุนายน 2562  84,000  ตำบลขาณุวรลักษบุรี
-
-
-
 162.วัดปรีชาราษฎร์บำรุง
-
15 พฤษภาคม 2562  153,000  ยางสูง
-
-
 163.วัดพรหมประดิษฐ์
-
14 มิถุนายน 2562  242,000  อบต.แม่ลาด
-
-
 164.วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
-
4 มิถุนายน 2562  50,000  เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
-
-
 165.วัดพิกุลทอง
-
8 พฤษภาคม 2562  169,700  อบต. หัวถนน
-
-
 166.วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  138,000  ตำบลวังยาง
-
-
 167.วัดสว่างอารมณ์
-
4 มิถุนายน 2562  254,000  เทศบาลขาณุวรลักษบุรี
-
-
 168.วัดหนองเหมือด
-
2 กรกฏาคม 2562  255,240  แสนตอ
-
-
 169.วัดอุเบกขาราม
-
8 พฤษภาคม 2562  93,760  อบต.หัวถนน
-
-
 170.วัดแสงอุทัย
-
24 พฤษภาคม 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
-
-
-
 171.สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)
-
15 พฤษภาคม 2562  245,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
-
-
 172.หนองปรือประชาสรรค์
-
27 พฤษภาคม 2562  188,000  อบต.คลองสมบูรณ์
-
-
 173.อนุบาลขาณุวรลักษบุรี
-
4 มิถุนายน 2562  100,000  เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
-
-
 174.อนุบาลคลองขลุง
-
0 พฤษภาคม 2562  816,000  ท่ามะเขือ
-
-
 175.อนุบาลคลองลาน
-
1 กรกฏาคม 2562  1,160,260  คลองน้ำไหล
-
-
 176.อนุบาลทรายทองวัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  463,000  เทศบาลตำบลทุ่งทราบ
-
-
 177.อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)
-
1 พฤษภาคม 2562  252,000  ทุ่งทราย
-
-
 178.อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น)
-
18 มิถุนายน 2562  185,000  เทศบาลตำบลระหาน
-
-
 179.อนุบาลปางมะค่า
-
15 พฤษภาคม 2562  442,000  ปางมะค่า
-
-
 180.อนุบาลปางศิลาทอง
-
6 มิถุนายน 2562  564,000  โพธิ์ทอง
-
-
 181.อนุบาลวังไทร
-
27 พฤษภาคม 2562  456,000  วังไทร
-
-
 182.อ่างทองราษฎร์วิทยา
-
27 พฤษภาคม 2562  80,000  วังไทร
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net