เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam กรณีนี้ใช้ได้กับเครื่องที่มีกล้องนะครับโดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

1. เข้าระบบและกดที่รูปประจำตัว

2. ตั้งท่าให้ดี ดูสวยงาม จากนั้นกดปุ่ม "กดเพื่อถ่ายรูป"วิดีโอแนะนำการถ่ายรูปประจำตัว

ไม่มีคำอธิบายรูปà¸à¸²à¸ž การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
dffgvg
Shooo
อาหารการกิน

Powered By www.thaieducation.net