เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง
กรณีการส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูลจะกระทำได้กับข้อมูลที่ทางแอดมินเขตได้ทำการยืนยันไปแล้วโดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

1. เข้าระบบ (แอดมินเขต)
2. เลือกรายชื่อโรงเรียนที่ต้องการส่งกลับเพื่อแก้ไข3. เลือกปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูลแล้ว"4. เลือกปุ่ม "ส่งกลับเพื่อแก้ไข" เท่านี้ครับเสร็จสิ้นกระบวนการ

 การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
dffgvg
Shooo
อาหารการกิน

Powered By www.thaieducation.net