เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง
ขั้นตอนการแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน ทำได้ดังนี้

1. เข้าระบบแอดมินเขต
2. เลือกรายชื่อแอดมินที่ต้องการแก้ไขและกดปุ่ม "เปิดดู"
3. พิมพ์ชื่อ Username ที่ต้องการแก้ไข (เฉพาะภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น) และกดปุ่ม ENTER เพื่อทำการบันทึก กรณีต้องการแก้ไข Password ก็ทำเช่นเดียวกับการแก้ไข Username


วิดีโอแนะนำการแก้ไขข้อมูล

 การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
dffgvg
Shooo
อาหารการกิน

Powered By www.thaieducation.net