เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง
ขั้นตอนการแก้ไขรายชื่อโรงเรียนทำได้ดังนี้

1. เข้าระบบ(แอดมินเขต) และเลือกเมนู "รายชื่อโรงเรียน"
2. เลือกรายชื่อโรงเรียนและเลือกปุ่มแก้ไขชื่อ
3. พิมพ์ชื่อที่ต้องการแก้ไข และ กดปุ่ม ENTER เพื่อบันทึกข้อมูล
วีดีโอสาธิตการแก้ไขชื่อโรงเรียน


 การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
dffgvg
Shooo
อาหารการกิน

Powered By www.thaieducation.net