ภาวะทุพโภชนาการของโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
สพป.ชุมพร เขต 1

เรียงลำดับจากค่าร้อยละมากสุดไปหาค่าร้อยละน้อยสุด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน มีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 441 284 64.40%
2.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 303 185 61.06%
3.  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 95 46 48.42%
4.  โรงเรียนบ้านคอสน 65 29 44.62%
5.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 697 288 41.32%
6.  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2090 849 40.62%
7.  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 110 43 39.09%
8.  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 78 28 35.90%
9.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 121 42 34.71%
10.  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 210 72 34.29%
11.  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 139 47 33.81%
12.  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 244 82 33.61%
13.  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 257 86 33.46%
14.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 64 21 32.81%
15.  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 213 69 32.39%
16.  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 166 51 30.72%
17.  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 59 18 30.51%
18.  โรงเรียนวัดคูขุด 79 24 30.38%
19.  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 156 47 30.13%
20.  โรงเรียนบ้านรับร่อ 30 9 30.00%
21.  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 563 166 29.48%
22.  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 112 33 29.46%
23.  โรงเรียนบ้านจันทึง 164 47 28.66%
24.  โรงเรียนวัดวังไผ่ 28 8 28.57%
25.  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 111 31 27.93%
26.  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 450 124 27.56%
27.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 237 65 27.43%
28.  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 99 26 26.26%
29.  โรงเรียนบ้านดอนทราย 46 12 26.09%
30.  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 547 142 25.96%
31.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 147 38 25.85%
32.  โรงเรียนบ้านหาดใน 207 50 24.15%
33.  โรงเรียนวัดดอนรวบ 136 32 23.53%
34.  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 150 35 23.33%
35.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 212 49 23.11%
36.  โรงเรียนบ้านในห้วย 61 14 22.95%
37.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 504 115 22.82%
38.  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 342 74 21.64%
39.  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 921 188 20.41%
40.  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 233 47 20.17%
41.  โรงเรียนวัดเชิงกระ 100 20 20.00%
42.  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 161 32 19.88%
43.  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 137 27 19.71%
44.  โรงเรียนวัดหูรอ 132 26 19.70%
45.  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 282 54 19.15%
46.  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 37 7 18.92%
47.  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 150 28 18.67%
48.  โรงเรียนวัดหัวกรูด 115 21 18.26%
49.  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 78 14 17.95%
50.  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1216 208 17.11%
51.  โรงเรียนวัดดอนเมือง 147 25 17.01%
52.  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 107 18 16.82%
53.  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 117 19 16.24%
54.  โรงเรียนบ้านเขาพาง 38 6 15.79%
55.  โรงเรียนบ้านบางจาก 161 25 15.53%
56.  โรงเรียนวัดบางแหวน 155 23 14.84%
57.  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 116 17 14.66%
58.  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 112 16 14.29%
59.  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 133 19 14.29%
60.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 64 9 14.06%
61.  โรงเรียนบ้านนาแซะ 102 14 13.73%
62.  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 224 29 12.95%
63.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 93 12 12.90%
64.  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 78 10 12.82%
65.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 192 23 11.98%
66.  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 155 18 11.61%
67.  โรงเรียนประชาพัฒนา 72 8 11.11%
68.  โรงเรียนบ้านบึงลัด 101 11 10.89%
69.  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1368 147 10.75%
70.  โรงเรียนประชานิคม 2 149 15 10.07%
71.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 120 12 10.00%
72.  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 155 14 9.03%
73.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ยุบแล้ว 12 1 8.33%
74.  โรงเรียนบ้านวังช้าง 206 17 8.25%
75.  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 197 16 8.12%
76.  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 132 10 7.58%
77.  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 119 9 7.56%
78.  โรงเรียนบ้านบางหลง 67 5 7.46%
79.  โรงเรียนบ้านบางคอย 126 9 7.14%
80.  โรงเรียนประชานิคม 4 290 17 5.86%
81.  โรงเรียนบ้านสามเสียม 92 5 5.43%
82.  โรงเรียนวัดทุ่งคา 74 4 5.41%
83.  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 56 3 5.36%
84.  โรงเรียนบ้านกลาง 161 8 4.97%
85.  โรงเรียนบ้านชุมโค 83 4 4.82%
86.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 42 2 4.76%
87.  โรงเรียนบ้านหัวถนน 129 6 4.65%
88.  โรงเรียนบ้านเขาวง 112 5 4.46%
89.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 210 9 4.29%
90.  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 129 5 3.88%
91.  โรงเรียนบ้านงาช้าง 165 6 3.64%
92.  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 61 2 3.28%
93.  โรงเรียนบ้านละมุ 61 2 3.28%
94.  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 64 2 3.13%
95.  โรงเรียนวัดบางลึก 65 2 3.08%
96.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 103 3 2.91%
97.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 219 5 2.28%
98.  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 45 1 2.22%
99.  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 282 6 2.13%
100.  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 203 3 1.48%
101.  โรงเรียนบ้านไชยราช 81 1 1.23%
102.  โรงเรียนบ้านหินกบ 84 1 1.19%
103.  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 31 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 88 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านยายไท 92 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านคอกม้า 67 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 73 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว ยุบแล้ว 5 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดวังครก ยุบแล้ว 0 0 %
110.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 47 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดดอนยาง 85 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดควนมณี ยุบแล้ว 8 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net