ภาวะทุพโภชนาการของโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
สพป.ชลบุรี เขต 3

เรียงลำดับจากค่าร้อยละมากสุดไปหาค่าร้อยละน้อยสุด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน มีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ
1.  โรงเรียน วัดโป่ง 476 372 78.15%
2.  โรงเรียนบ้านหินวง 154 100 64.94%
3.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 444 272 61.26%
4.  โรงเรียนบ้านโค้งดารา 242 137 56.61%
5.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 571 301 52.71%
6.  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 191 97 50.79%
7.  โรงเรียน วัดตโปทาราม 256 130 50.78%
8.  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 539 269 49.91%
9.  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 318 142 44.65%
10.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 921 406 44.08%
11.  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 155 63 40.65%
12.  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง 780 313 40.13%
13.  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 903 351 38.87%
14.  โรงเรียน บ้านหุบบอน 228 88 38.60%
15.  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง 345 131 37.97%
16.  โรงเรียนวัดหนองคล้า 547 193 35.28%
17.  โรงเรียน วัดสุทธาวาส 1195 417 34.90%
18.  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม 469 161 34.33%
19.  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 321 108 33.64%
20.  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง 207 69 33.33%
21.  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 594 193 32.49%
22.  โรงเรียน บ้านกม.ห้า 278 88 31.65%
23.  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 915 288 31.48%
24.  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 888 260 29.28%
25.  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 357 103 28.85%
26.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 482 139 28.84%
27.  โรงเรียน บ้านมาบประชัน 209 60 28.71%
28.  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 358 102 28.49%
29.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 512 144 28.13%
30.  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง 210 59 28.10%
31.  โรงเรียนบ้านนาวัง 235 66 28.09%
32.  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 792 222 28.03%
33.  โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 309 86 27.83%
34.  โรงเรียนบ้านบางละมุง 151 42 27.81%
35.  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย 571 157 27.50%
36.  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 158 43 27.22%
37.  โรงเรียน เกล็ดแก้ว 344 92 26.74%
38.  โรงเรียนบ้านชากยายจีน 608 160 26.32%
39.  โรงเรียนบ้านอำเภอ 386 99 25.65%
40.  โรงเรียน บ้านนอก 106 27 25.47%
41.  โรงเรียนห้วยใหญ่ 440 112 25.45%
42.  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1611 401 24.89%
43.  โรงเรียนบ้านเขาหิน 461 112 24.30%
44.  โรงเรียน บ้านขลอด 511 123 24.07%
45.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 985 235 23.86%
46.  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 483 113 23.40%
47.  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 155 35 22.58%
48.  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 296 66 22.30%
49.  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 148 33 22.30%
50.  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 855 190 22.22%
51.  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 285 60 21.05%
52.  โรงเรียนวัดมโนรม 790 160 20.25%
53.  โรงเรียนจุกเสม็ด 229 45 19.65%
54.  โรงเรียนวัดเขาฉลาก 154 28 18.18%
55.  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 282 50 17.73%
56.  โรงเรียนบ้านชากนอก 504 89 17.66%
57.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 597 99 16.58%
58.  โรงเรียน บ้านวังค้อ 335 53 15.82%
59.  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 241 38 15.77%
60.  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 135 21 15.56%
61.  โรงเรียนบ้านเนินตอง 132 19 14.39%
62.  โรงเรียน วัดใหม่เนินพยอม 549 78 14.21%
63.  โรงเรียนบ้านระเวิง 71 10 14.08%
64.  โรงเรียน บ้านสันติคาม 375 52 13.87%
65.  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 421 56 13.30%
66.  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 398 48 12.06%
67.  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 373 40 10.72%
68.  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 594 58 9.76%
69.  โรงเรียนวัดวังหิน 215 20 9.30%
70.  โรงเรียนวัดอัมพวัน 625 58 9.28%
71.  โรงเรียนวัดนาพร้าว 626 55 8.79%
72.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 195 17 8.72%
73.  โรงเรียนวัดบ้านนา 989 76 7.68%
74.  โรงเรียนบ้านทางตรง 140 8 5.71%
75.  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 584 32 5.48%
76.  โรงเรียนวัดพระประทานพร 277 14 5.05%
77.  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 701 34 4.85%
78.  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 895 25 2.79%
79.  โรงเรียน บ้านภูไทร 260 6 2.31%
80.  โรงเรียนบ้านโรงหีบ 363 6 1.65%
81.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 630 5 0.79%

 

Powered By www.thaieducation.net