ภาวะทุพโภชนาการของโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
สพป.สงขลา เขต 1

เรียงลำดับจากค่าร้อยละมากสุดไปหาค่าร้อยละน้อยสุด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน มีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 22 22 100.00%
2.  โรงเรียนบ้านพังเภา ยุบแล้ว 1 1 100.00%
3.  โรงเรียนวัดใหญ่ 4 4 100.00%
4.  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 53 46 86.79%
5.  โรงเรียนบ้านควนจง 117 81 69.23%
6.  โรงเรียนวัดอ่าวบัว 57 39 68.42%
7.  โรงเรียน วัดบ่อแดง 333 227 68.17%
8.  โรงเรียนวัดประดู่ 76 49 64.47%
9.  โรงเรียนวัดทํานบตางหน 150 86 57.33%
10.  โรงเรียนบ้านกลาง 208 116 55.77%
11.  โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 167 92 55.09%
12.  โรงเรียนบ้านแหลมหาด 151 82 54.30%
13.  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 143 76 53.15%
14.  โรงเรียนวิเชียรชม 2119 1090 51.44%
15.  โรงเรียนวัดประดู่หอม 53 27 50.94%
16.  โรงเรียนวัดชะแล้ 219 106 48.40%
17.  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 176 83 47.16%
18.  โรงเรียนวัดดีหลวง 110 51 46.36%
19.  โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 124 55 44.35%
20.  โรงเรียนวัดพังยาง 33 14 42.42%
21.  โรงเรียนวัดสามกอง 74 31 41.89%
22.  โรงเรียนบ้านรัดปูน 80 33 41.25%
23.  โรงเรียนวัดท่าหิน 154 58 37.66%
24.  โรงเรียนวัดวาส 80 30 37.50%
25.  โรงเรียนบ้านต้นปริง 62 23 37.10%
26.  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 258 95 36.82%
27.  โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 39 14 35.90%
28.  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76 27 35.53%
29.  โรงเรียนบ้านขนุน 209 73 34.93%
30.  โรงเรียนวัดมหาการ 49 17 34.69%
31.  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 99 34 34.34%
32.  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 94 31 32.98%
33.  โรงเรียนวัดแม่เปียะ 420 136 32.38%
34.  โรงเรียนวัดห้วยพุด 105 34 32.38%
35.  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 573 182 31.76%
36.  โรงเรียนบ้านดอนแบก 101 32 31.68%
37.  โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 313 99 31.63%
38.  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 388 122 31.44%
39.  โรงเรียนวัดแจ้ง 70 22 31.43%
40.  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 166 51 30.72%
41.  โรงเรียน วัดโคกโพธิ์ 46 14 30.43%
42.  โรงเรียนวัดสามี 84 25 29.76%
43.  โรงเรียนวัดโตนดด้วน 190 54 28.42%
44.  โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 337 94 27.89%
45.  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 106 29 27.36%
46.  โรงเรียนวัดขนุน 70 19 27.14%
47.  โรงเรียนวัดนางเหล้า 139 37 26.62%
48.  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 83 22 26.51%
49.  โรงเรียนวัดสนามไชย 102 27 26.47%
50.  โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 42 11 26.19%
51.  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 131 34 25.95%
52.  โรงเรียนวัดประตูไชย 106 27 25.47%
53.  โรงเรียนวัดกลาง 242 61 25.21%
54.  โรงเรียนวัดปะโอ 262 66 25.19%
55.  โรงเรียนวัดโพธาราม 108 27 25.00%
56.  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 139 34 24.46%
57.  โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 218 53 24.31%
58.  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 113 27 23.89%
59.  โรงเรียนวัดประเจียก 129 30 23.26%
60.  โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 86 20 23.26%
61.  โรงเรียนวัดเถรแก้ว 91 21 23.08%
62.  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 83 19 22.89%
63.  โรงเรียนบ้านบางไหน 94 21 22.34%
64.  โรงเรียนวัดทุ่งโตนด ยุบแล้ว 9 2 22.22%
65.  โรงเรียนวัดห้วยลาด 76 16 21.05%
66.  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 382 79 20.68%
67.  โรงเรียนบ้านนาทองสุก 34 7 20.59%
68.  โรงเรียนวัดจาก 59 12 20.34%
69.  โรงเรียนวัดนาหม่อม 79 16 20.25%
70.  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 30 6 20.00%
71.  โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 85 17 20.00%
72.  โรงเรียนวัดบางเขียด 140 28 20.00%
73.  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 115 23 20.00%
74.  โรงเรียนบ้านชะแม 66 13 19.70%
75.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 108 21 19.44%
76.  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 31 6 19.35%
77.  โรงเรียนวัดเกาะถํ้า 202 38 18.81%
78.  โรงเรียนวัดหนองหอย 91 17 18.68%
79.  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 193 36 18.65%
80.  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 199 37 18.59%
81.  โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 184 34 18.48%
82.  โรงเรียนวัดบ่อปาบ 33 6 18.18%
83.  โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 73 13 17.81%
84.  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 62 11 17.74%
85.  โรงเรียนวัดผักกูด 40 7 17.50%
86.  โรงเรียนวัดจันทน์ 58 10 17.24%
87.  โรงเรียนวัดหัววัง 36 6 16.67%
88.  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 289 47 16.26%
89.  โรงเรียนในเมือง 224 36 16.07%
90.  โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 83 13 15.66%
91.  โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 45 7 15.56%
92.  โรงเรียน บ้านหัวเขา 358 53 14.80%
93.  โรงเรียนวัดทรายขาว 109 15 13.76%
94.  โรงเรียนวัดป่าขาด 119 16 13.45%
95.  โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 232 31 13.36%
96.  โรงเรียนบ้านบางดาน 45 6 13.33%
97.  โรงเรียนวัดสน 57 7 12.28%
98.  โรงเรียนวัดอ่างทอง 98 12 12.24%
99.  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 647 77 11.90%
100.  โรงเรียนวัดป่าขวาง 89 10 11.24%
101.  โรงเรียนบ้านมาบบัว 90 10 11.11%
102.  โรงเรียนวัดประตูเขียน 81 9 11.11%
103.  โรงเรียนวัดพังกก 54 6 11.11%
104.  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 86 9 10.47%
105.  โรงเรียนวัดโลกา 193 20 10.36%
106.  โรงเรียนวัดคูวา 83 8 9.64%
107.  โรงเรียนวัดเลียบ 118 11 9.32%
108.  โรงเรียนวัดท้ายยอ 43 4 9.30%
109.  โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 185 17 9.19%
110.  โรงเรียนวัดมะขามคลาน 67 6 8.96%
111.  โรงเรียนบ้านรับแพรก 134 12 8.96%
112.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 238 21 8.82%
113.  โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 72 6 8.33%
114.  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 72 6 8.33%
115.  โรงเรียนวัดกระดังงา 62 5 8.06%
116.  โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 127 10 7.87%
117.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 117 9 7.69%
118.  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 65 5 7.69%
119.  โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 144 11 7.64%
120.  โรงเรียนบ้านท่าคุระ 53 4 7.55%
121.  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 57 4 7.02%
122.  โรงเรียนบ้านขี้นาก 43 3 6.98%
123.  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 144 10 6.94%
124.  โรงเรียน วัดกาหรํา 49 3 6.12%
125.  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 117 7 5.98%
126.  โรงเรียนวัดแหลมวัง 51 3 5.88%
127.  โรงเรียนวัดสีหยัง 69 4 5.80%
128.  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1979 113 5.71%
129.  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 113 6 5.31%
130.  โรงเรียนวัดศรีไชย 38 2 5.26%
131.  โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 184 9 4.89%
132.  โรงเรียนวัดตาหลวงคง 96 4 4.17%
133.  โรงเรียนวัดคูขุด 151 6 3.97%
134.  โรงเรียนวัดปากแตระ 184 5 2.72%
135.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 115 3 2.61%
136.  โรงเรียนวัดทุ่งบัว 167 1 0.60%
137.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 70 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดพังตรี 23 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 41 0 0.00%
140.  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 34 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net