ภาวะทุพโภชนาการของโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

เรียงลำดับจากค่าร้อยละมากสุดไปหาค่าร้อยละน้อยสุด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน มีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 32 21 65.63%
2.  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 257 136 52.92%
3.  โรงเรียนเชียงรากน้อย 732 383 52.32%
4.  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14 7 50.00%
5.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 264 121 45.83%
6.  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 808 350 43.32%
7.  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 65 27 41.54%
8.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 330 135 40.91%
9.  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 117 47 40.17%
10.  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45 17 37.78%
11.  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 157 59 37.58%
12.  โรงเรียนคชเวกวิทยา 48 18 37.50%
13.  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 67 25 37.31%
14.  โรงเรียนวัดแจ้ง 79 29 36.71%
15.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 44 16 36.36%
16.  โรงเรียนโคกตาพรหม 67 24 35.82%
17.  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 124 44 35.48%
18.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 346 122 35.26%
19.  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 132 46 34.85%
20.  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 68 23 33.82%
21.  โรงเรียนวัดบ้านแค 167 56 33.53%
22.  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 24 8 33.33%
23.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 146 48 32.88%
24.  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 61 20 32.79%
25.  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 71 23 32.39%
26.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59 19 32.20%
27.  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 28 9 32.14%
28.  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 75 24 32.00%
29.  โรงเรียนวิทยานนท์ 233 74 31.76%
30.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 139 44 31.65%
31.  โรงเรียนวัดยม 150 47 31.33%
32.  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 29 9 31.03%
33.  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195 59 30.26%
34.  โรงเรียนรอซีดี 278 83 29.86%
35.  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 132 39 29.55%
36.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 112 32 28.57%
37.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 49 14 28.57%
38.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 290 82 28.28%
39.  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 118 33 27.97%
40.  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61 17 27.87%
41.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 171 47 27.49%
42.  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 84 23 27.38%
43.  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 370 101 27.30%
44.  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 144 39 27.08%
45.  โรงเรียนวัดกลาง 97 26 26.80%
46.  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56 15 26.79%
47.  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 30 8 26.67%
48.  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 49 13 26.53%
49.  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 147 38 25.85%
50.  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 581 149 25.65%
51.  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 43 11 25.58%
52.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 249 63 25.30%
53.  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24 6 25.00%
54.  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 277 69 24.91%
55.  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 150 37 24.67%
56.  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 155 38 24.52%
57.  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103 25 24.27%
58.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 126 30 23.81%
59.  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 63 15 23.81%
60.  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156 37 23.72%
61.  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 136 31 22.79%
62.  โรงเรียนวัดวังชะโด 101 23 22.77%
63.  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 71 16 22.54%
64.  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 411 90 21.90%
65.  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 432 94 21.76%
66.  โรงเรียนวัดสง่างาม 92 20 21.74%
67.  โรงเรียนบางไทร 143 31 21.68%
68.  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 65 14 21.54%
69.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 149 32 21.48%
70.  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 75 16 21.33%
71.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76 16 21.05%
72.  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 34 7 20.59%
73.  โรงเรียนวัดบางเคียน 156 32 20.51%
74.  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 64 13 20.31%
75.  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 56 11 19.64%
76.  โรงเรียนวัดทางยาว 88 17 19.32%
77.  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 42 8 19.05%
78.  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 158 30 18.99%
79.  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 558 105 18.82%
80.  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 70 13 18.57%
81.  โรงเรียนวัดกระแชง 125 23 18.40%
82.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 121 22 18.18%
83.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66 12 18.18%
84.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 100 18 18.00%
85.  โรงเรียนวัดเชิงท่า 84 15 17.86%
86.  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90 16 17.78%
87.  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 124 22 17.74%
88.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 85 15 17.65%
89.  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 68 12 17.65%
90.  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 109 19 17.43%
91.  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 170 29 17.06%
92.  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77 13 16.88%
93.  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 89 15 16.85%
94.  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 72 12 16.67%
95.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 72 12 16.67%
96.  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 55 9 16.36%
97.  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 37 6 16.22%
98.  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 235 38 16.17%
99.  โรงเรียนศรีบางไทร 304 49 16.12%
100.  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 237 38 16.03%
101.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 182 29 15.93%
102.  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 158 25 15.82%
103.  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 152 24 15.79%
104.  โรงเรียนวัดปราสาททอง 64 10 15.63%
105.  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 97 15 15.46%
106.  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 123 19 15.45%
107.  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 596 92 15.44%
108.  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 150 23 15.33%
109.  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 40 6 15.00%
110.  โรงเรียนวัดขวิด 109 16 14.68%
111.  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 63 9 14.29%
112.  โรงเรียนวัดทำใหม่ 77 11 14.29%
113.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 135 19 14.07%
114.  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 72 10 13.89%
115.  โรงเรียนวัดสุนทราราม 101 14 13.86%
116.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 143 19 13.29%
117.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 38 5 13.16%
118.  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 61 8 13.11%
119.  โรงเรียนวัดคู้สลอด 107 14 13.08%
120.  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57 7 12.28%
121.  โรงเรียนวัดบางบาล 41 5 12.20%
122.  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 117 14 11.97%
123.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68 8 11.76%
124.  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 103 12 11.65%
125.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 115 13 11.30%
126.  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 72 8 11.11%
127.  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 260 28 10.77%
128.  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 84 9 10.71%
129.  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 29 3 10.34%
130.  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 97 10 10.31%
131.  โรงเรียนวัดสามเรือน 79 8 10.13%
132.  โรงเรียนคอตัน 90 9 10.00%
133.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 110 11 10.00%
134.  โรงเรียนวัดสามเพลง 91 9 9.89%
135.  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 21 2 9.52%
136.  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65 6 9.23%
137.  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 186 17 9.14%
138.  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44 4 9.09%
139.  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 134 12 8.96%
140.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 380 34 8.95%
141.  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 312 27 8.65%
142.  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 48 4 8.33%
143.  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 48 4 8.33%
144.  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 37 3 8.11%
145.  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 140 11 7.86%
146.  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 92 7 7.61%
147.  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 82 6 7.32%
148.  โรงเรียนวัดหัวเวียง 127 9 7.09%
149.  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 57 4 7.02%
150.  โรงเรียนวัดสนามไชย 138 9 6.52%
151.  โรงเรียนวัดเทพมงคล 81 5 6.17%
152.  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 51 3 5.88%
153.  โรงเรียนวัดบ้านแพน 392 22 5.61%
154.  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 64 3 4.69%
155.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 25 1 4.00%
156.  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28 1 3.57%
157.  โรงเรียนวัดไทรน้อย 31 1 3.23%
158.  โรงเรียนวัดลาดระโหง 67 1 1.49%

 

Powered By www.thaieducation.net