ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 และ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. การจัดรายการอาหารกลางวัน จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ไม่ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 85 85 - 13 13 12 12 18 18 5 5 1 1 36 36 0.00%
2  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 92 92 18 14 5 4 11 11 0 0 0 0 58 63 -5.44%
3  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 75 75 - 9 9 3 0 12 14 2 2 0 0 49 50 -1.34%
4  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 41 41 - 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 39 39 0.00%
5  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 97 96 - 5 5 2 2 18 18 7 7 13 13 52 51 0.49%
6  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 61 60 - 13 12 4 4 5 6 6 6 5 5 28 27 0.90%
7  โรงเรียนโคกนาดี 115 115 - 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 111 111 0.00%
8  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 52 52 - 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 48 48 0.00%
9  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 104 104 - 35 60 25 0 0 0 0 0 0 0 44 44 0.00%
10  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 96 95 - 9 7 13 12 8 7 6 4 4 4 56 61 -5.88%
11  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 91 91 - 0 0 10 7 9 7 5 5 0 0 67 72 -5.49%
12  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 54 54 - 6 6 7 7 4 4 0 0 0 0 37 37 0.00%
13  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 150 150 - 8 8 3 3 12 13 8 8 6 6 113 112 0.66%
14  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 105 105 - - 5 5 0 0 2 2 0 0 0 0 98 98 0.00%
15  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 97 97 - 7 3 8 7 14 13 2 0 0 0 66 74 -8.25%
16  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 49 46 - 3 4 1 1 3 3 1 1 2 0 39 37 -0.84%
17  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 60 61 - 0 0 6 6 4 4 0 0 0 0 50 51 -0.28%
18  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 40 40 - 9 9 7 7 4 4 2 2 0 0 18 18 0.00%
19  โรงเรียนหนองโพนสูง 56 56 - 0 0 0 0 8 8 0 0 1 1 47 47 0.00%
20  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 56 56 - 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 52 52 0.00%
21  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 229 238 - 21 20 12 12 18 17 9 9 13 10 156 170 -3.31%
22  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 128 128 - 27 24 13 12 9 10 12 11 6 6 61 65 -3.12%
23  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 4 4 - 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0.00%
24  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 112 112 - 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 108 112 -3.57%
25  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 145 147 - 8 5 4 3 20 14 0 0 0 0 113 125 -7.10%
26  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 163 163 - 5 5 0 0 9 9 0 0 0 0 149 149 0.00%
27  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 139 139 - 16 16 2 2 36 36 3 3 0 0 82 82 0.00%
28  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 86 86 - 8 8 4 4 12 12 4 4 0 0 58 58 0.00%
29  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 120 120 - 10 7 2 2 11 8 0 0 0 0 97 103 -5.00%
30  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 7 7 - 0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 3 4 -14.28%

หน้าถัดไป