ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 และ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สพป.สุโขทัย เขต 2

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. การจัดรายการอาหารกลางวัน จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ไม่ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 51 51 - 8 3 4 2 5 5 4 2 0 0 30 39 -17.65%
2  โรงเรียนไชยะวิทยา 366 366 - 27 27 21 21 38 38 38 38 35 35 207 207 0.00%
3  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 96 96 - 7 7 0 0 0 0 0 0 15 15 74 74 0.00%
4  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 45 45 - 16 14 3 3 4 4 1 1 0 0 21 23 -4.44%
5  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 83 82 - 3 8 2 2 2 2 0 0 0 0 76 70 6.20%
6  โรงเรียนเชิงผา 70 70 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 69 69 0.00%
7  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 112 112 - 10 8 0 0 34 33 0 0 0 0 68 71 -2.68%
8  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1022 1022 - 24 13 14 10 200 192 7 4 0 1 777 802 -2.44%
9  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 754 754 - 102 91 21 18 158 186 108 98 1 2 364 359 0.67%
10  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1122 1133 - 99 99 78 78 192 192 87 87 0 0 666 677 -0.39%
11  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 520 522 - 18 16 0 0 45 41 18 16 45 41 394 408 -2.39%
12  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 200 203 - 17 16 10 8 22 21 0 1 1 0 150 157 -2.34%
13  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 47 47 - 7 4 4 2 5 6 4 4 0 0 27 31 -8.51%
14  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 75 75 - 9 9 0 0 9 11 0 8 0 0 57 47 13.33%
15  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 20 19 - 11 11 0 0 1 1 0 0 0 0 8 7 3.16%
16  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 126 126 - 2 2 4 4 5 5 2 2 0 0 113 113 0.00%
17  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 38 38 - 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 34 34 0.00%
18  โรงเรียนวัดไทรย้อย 10 10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0.00%
19  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 158 158 - 9 9 4 4 16 16 0 0 0 0 129 129 0.00%
20  โรงเรียนวัดแสนตอ 89 89 - 7 3 6 7 17 14 2 2 0 0 57 63 -6.75%
21  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 73 73 - 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 69 69 0.00%
22  โรงเรียนวัดเกาะ 73 73 - 2 1 0 0 8 8 0 0 0 0 63 64 -1.37%
23  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 26 26 - 0 4 0 22 5 0 0 0 0 0 21 0 80.77%
24  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 27 27 - 1 1 0 0 4 4 1 1 0 0 21 21 0.00%
25  โรงเรียนวัดศรีสังวร 89 89 - 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 82 82 0.00%
26  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 8 8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0.00%
27  โรงเรียนวัดวังค่า 16 16 - 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 10 12 -12.50%
28  โรงเรียนวัดภูนก 60 60 - 5 3 3 3 6 2 3 2 1 2 42 48 -10.00%
29  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 45 45 - 7 7 6 6 7 7 0 0 0 0 25 25 0.00%
30  โรงเรียนวัดปากน้ำ 184 188 - 6 5 5 5 37 43 1 0 0 1 135 134 2.09%

หน้าถัดไป