การรายงานผลการดำเนินโครงการ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3)

ลำดับที่ โรงเรียน

1.

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน)

2.

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

3.

โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

4.

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน

5.

โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) - - -
2  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน - - -
3  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ - - -
4  โรงเรียนโป่งนกเปล้า - - -
5  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี - - -
6  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา - - -
7  โรงเรียนโคกนาดี - - -
8  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ - - -
9  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ กำลังทำ - - -
10  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา - - -
11  โรงเรียนแจนแลนวิทยา - - -
12  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา - - -
13  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง - - -
14  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ กำลังทำ - - -
15  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา - - -
16  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา - -
17  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร - -
18  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม - - -
19  โรงเรียนหนองโพนสูง - - -
20  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ - - -
21  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม - - -
22  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ - - -
23  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร - - -
24  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล - - -
25  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ - - -
26  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ กำลังทำ - - -
27  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ - - -
28  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ - -
29  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง - - -
30  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร - - -

หน้าถัดไป