การรายงานผลการดำเนินโครงการ (สพป.สุโขทัย เขต 2)

ลำดับที่ โรงเรียน

1.

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน)

2.

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

3.

โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

4.

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน

5.

โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) - - -
2  โรงเรียนไชยะวิทยา - - -
3  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 - - -
4  โรงเรียนแม่สานสามัคคี - -
5  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ - - -
6  โรงเรียนเชิงผา - - -
7  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) - - -
8  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง - - -
9  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) - - -
10  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) - - -
11  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) - - -
12  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา - - -
13  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ - - -
14  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ -
15  โรงเรียนสามัคคีวิทยา - - -
16  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ - - -
17  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม - - -
18  โรงเรียนวัดไทรย้อย - - -
19  โรงเรียนวัดโบราณหลวง - - -
20  โรงเรียนวัดแสนตอ - -
21  โรงเรียนวัดเกาะน้อย - - -
22  โรงเรียนวัดเกาะ - - -
23  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) - - -
24  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม - - -
25  โรงเรียนวัดศรีสังวร - - -
26  โรงเรียนวัดวังใหญ่ - - -
27  โรงเรียนวัดวังค่า - - -
28  โรงเรียนวัดภูนก - - -
29  โรงเรียนวัดป่าถ่อน - - -
30  โรงเรียนวัดปากน้ำ - -

หน้าถัดไป