มีภาวะทุพโภชนาการลดลง
รายงานเฉพาะเขตที่ทำข้อมูล 100%
มีภาวะทุพโภชนาการเพิ่มขึ้น
รายงานเฉพาะเขตที่ทำข้อมูล 100%
- เขตพื้นที่ ลดลง
1.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 -7.15%
2.  สพป.นราธิวาส เขต 3 -6.83%
3.  สพป.ชุมพร เขต 2 -6.49%
4.  สพป.จันทบุรี เขต 2 -6.09%
5.  สพป.ชัยนาท -5.85%
6.  สพป.เชียงราย เขต 4 -5.81%
7.  สพป.ชลบุรี เขต 3 -5.43%
8.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 -5.33%
9.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 -5.30%
10.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 -5.18%
11.  สพป.นนทบุรี เขต 1 -4.98%
12.  สพป.ยะลา เขต 2 -4.93%
13.  สพป.ลพบุรี เขต 1 -4.90%
14.  สพป.ยะลา เขต 3 -4.84%
15.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 -4.82%
16.  สพป.ชลบุรี เขต 2 -4.81%
17.  สพป.เลย เขต 3 -4.79%
18.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 -4.58%
19.  สพป.ยะลา เขต 1 -4.51%
20.  สพป.ปัตตานี เขต 3 -4.50%
21.  สพป.นครปฐม เขต 2 -4.28%
22.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 -4.26%
23.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 -4.25%
24.  สพป.ชุมพร เขต 1 -4.20%
25.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 -4.14%
26.  สพป.สกลนคร เขต 3 -4.13%
27.  สพป.ตรัง เขต 2 -4.09%
28.  สพป.นราธิวาส เขต 2 -3.91%
29.  สพป.หนองคาย เขต 1 -3.91%
30.  สพป.ระยอง เขต 2 -3.75%
31.  สพป.แพร่ เขต 2 -3.64%
32.  สพป.สระแก้ว เขต 1 -3.59%
33.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 -3.57%
34.  สพป.ตาก เขต 1 -3.57%
35.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 -3.51%
36.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 -3.47%
37.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 -3.42%
38.  สพป.สกลนคร เขต 2 -3.37%
39.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 -3.31%
40.  สพป.ปัตตานี เขต 1 -3.30%
41.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 -3.30%
42.  สพป.อุดรธานี เขต 4 -3.22%
43.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 -3.21%
44.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 -3.21%
45.  สพป.นราธิวาส เขต 1 -3.20%
46.  สพป.เลย เขต 2 -3.17%
47.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 -3.12%
48.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 -3.06%
49.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 -3.06%
50.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 -3.05%
51.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 -3.04%
52.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 -3.03%
53.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 -3.02%
54.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 -2.95%
55.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 -2.94%
56.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 -2.93%
57.  สพป.พิจิตร เขต 1 -2.92%
58.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 -2.91%
59.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 -2.90%
60.  สพป.อำนาจเจริญ -2.88%
61.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 -2.86%
62.  สพป.เลย เขต 1 -2.85%
63.  สพป.สงขลา เขต 2 -2.80%
64.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 -2.80%
65.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 -2.78%
66.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 -2.73%
67.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 -2.64%
68.  สพป.ราชบุรี เขต 2 -2.54%
69.  สพป.สตูล -2.52%
70.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 -2.50%
71.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 -2.46%
72.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 -2.45%
73.  สพป.บึงกาฬ -2.43%
74.  สพป.นครนายก -2.40%
75.  สพป.ลพบุรี เขต 2 -2.36%
76.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 -2.34%
77.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 -2.33%
78.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 -2.33%
79.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 -2.29%
80.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 -2.25%
81.  สพป.สุโขทัย เขต 1 -2.21%
82.  สพป.อุดรธานี เขต 1 -2.11%
83.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 -2.07%
84.  สพป.ระยอง เขต 1 -2.05%
85.  สพป.อุดรธานี เขต 2 -2.03%
86.  สพป.ระนอง -2.02%
87.  สพป.หนองคาย เขต 2 -2.01%
88.  สพป.สงขลา เขต 3 -2.00%
89.  สพป.ยโสธร เขต 2 -2.00%
90.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 -2.00%
91.  สพป.กระบี่ -1.98%
92.  สพป.สุโขทัย เขต 2 -1.93%
93.  สพป.เชียงราย เขต 2 -1.84%
94.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 -1.82%
95.  สพป.อุดรธานี เขต 3 -1.81%
96.  สพป.พิจิตร เขต 2 -1.71%
97.  สพป.ภูเก็ต -1.65%
98.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 -1.65%
99.  สพป.สกลนคร เขต 1 -1.64%
100.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 -1.63%
101.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 -1.63%
102.  สพป.น่าน เขต 2 -1.54%
103.  สพป.เชียงราย เขต 1 -1.51%
104.  สพป.ลำพูน เขต 2 -1.47%
105.  สพป.พะเยา เขต 1 -1.45%
106.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 -1.44%
107.  สพป.ลำปาง เขต 2 -1.43%
108.  สพป.นนทบุรี เขต 2 -1.32%
109.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 -1.32%
110.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 -1.29%
111.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 -1.14%
112.  สพป.ลำปาง เขต 3 -1.09%
113.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 -1.05%
114.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 -1.04%
115.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 -1.03%
116.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 -1.02%
117.  สพป.สมุทรสงคราม -1.02%
118.  สพป.ตราด -1.01%
119.  สพป.พะเยา เขต 2 -1.01%
120.  สพป.อ่างทอง -0.97%
121.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 -0.92%
122.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 -0.75%
123.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 -0.72%
124.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 -0.71%
125.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 -0.44%
126.  สพป.เชียงราย เขต 3 -0.21%
127.  สพป.พังงา -0.05%
- เขตพื้นที่ เพิ่ม
1.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2.48%
2.  สพป.ยโสธร เขต 1 1.33%
3.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 1.03%
4.  สพป.ลำพูน เขต 1 0.10%

 

Powered By www.thaieducation.net