มีภาวะทุพโภชนาการลดลง
รายงานเฉพาะเขตที่ทำข้อมูล 100%
มีภาวะทุพโภชนาการเพิ่มขึ้น
รายงานเฉพาะเขตที่ทำข้อมูล 100%
- เขตพื้นที่ ลดลง
1.  สพป.ชุมพร เขต 2 -6.49%
2.  สพป.จันทบุรี เขต 2 -6.09%
3.  สพป.ชัยนาท -5.85%
4.  สพป.เชียงราย เขต 4 -5.81%
5.  สพป.ชลบุรี เขต 3 -5.43%
6.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 -5.33%
7.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 -5.18%
8.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 -5.03%
9.  สพป.นนทบุรี เขต 1 -4.98%
10.  สพป.ชลบุรี เขต 1 -4.97%
11.  สพป.ยะลา เขต 2 -4.93%
12.  สพป.ยะลา เขต 3 -4.84%
13.  สพป.ชลบุรี เขต 2 -4.81%
14.  สพป.ยะลา เขต 1 -4.51%
15.  สพป.ปัตตานี เขต 3 -4.50%
16.  สพป.นครปฐม เขต 2 -4.28%
17.  สพป.ชุมพร เขต 1 -4.20%
18.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 -4.14%
19.  สพป.สกลนคร เขต 3 -4.13%
20.  สพป.ตรัง เขต 2 -4.09%
21.  สพป.นราธิวาส เขต 2 -3.91%
22.  สพป.สระบุรี เขต 2 -3.80%
23.  สพป.ระยอง เขต 2 -3.75%
24.  สพป.ตาก เขต 1 -3.57%
25.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 -3.51%
26.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 -3.47%
27.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 -3.31%
28.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 -3.30%
29.  สพป.ปัตตานี เขต 1 -3.30%
30.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 -3.21%
31.  สพป.เลย เขต 2 -3.17%
32.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 -3.12%
33.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 -3.06%
34.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 -3.06%
35.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 -3.05%
36.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 -3.03%
37.  สพป.พิจิตร เขต 1 -2.92%
38.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 -2.86%
39.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 -2.80%
40.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 -2.78%
41.  สพป.ราชบุรี เขต 2 -2.54%
42.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 -2.50%
43.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 -2.46%
44.  สพป.บึงกาฬ -2.43%
45.  สพป.นครนายก -2.40%
46.  สพป.ลพบุรี เขต 2 -2.36%
47.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 -2.34%
48.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 -2.33%
49.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 -2.29%
50.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 -2.25%
51.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 -2.24%
52.  สพป.ระยอง เขต 1 -2.05%
53.  สพป.อุดรธานี เขต 2 -2.03%
54.  สพป.ระนอง -2.02%
55.  สพป.ยโสธร เขต 2 -2.00%
56.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 -2.00%
57.  สพป.กระบี่ -1.98%
58.  สพป.สุโขทัย เขต 2 -1.93%
59.  สพป.พิจิตร เขต 2 -1.71%
60.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 -1.67%
61.  สพป.ภูเก็ต -1.65%
62.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 -1.65%
63.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 -1.63%
64.  สพป.เชียงราย เขต 1 -1.51%
65.  สพป.พะเยา เขต 1 -1.45%
66.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 -1.44%
67.  สพป.นนทบุรี เขต 2 -1.32%
68.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 -1.29%
69.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 -1.20%
70.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 -1.14%
71.  สพป.ลำปาง เขต 3 -1.09%
72.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 -1.05%
73.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 -1.02%
74.  สพป.สมุทรสงคราม -1.02%
75.  สพป.ตราด -1.01%
76.  สพป.อ่างทอง -0.97%
77.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 -0.72%
78.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 -0.71%
79.  สพป.ราชบุรี เขต 1 -0.58%
80.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 -0.44%
81.  สพป.เชียงราย เขต 3 -0.21%
82.  สพป.พังงา -0.05%
- เขตพื้นที่ เพิ่ม
1.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2.48%

 

Powered By www.thaieducation.net