มีภาวะทุพโภชนาการลดลง
รายงานเฉพาะเขตที่ทำข้อมูล 100%
มีภาวะทุพโภชนาการเพิ่มขึ้น
รายงานเฉพาะเขตที่ทำข้อมูล 100%
- เขตพื้นที่ ลดลง
1.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 -7.15%
2.  สพป.นราธิวาส เขต 3 -6.83%
3.  สพป.ชุมพร เขต 2 -6.49%
4.  สพป.จันทบุรี เขต 2 -6.09%
5.  สพป.เชียงราย เขต 4 -5.81%
6.  สพป.ชลบุรี เขต 3 -5.43%
7.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 -5.33%
8.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 -5.30%
9.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 -5.18%
10.  สพป.นนทบุรี เขต 1 -4.98%
11.  สพป.ชลบุรี เขต 1 -4.97%
12.  สพป.ยะลา เขต 2 -4.93%
13.  สพป.ยะลา เขต 3 -4.84%
14.  สพป.ชลบุรี เขต 2 -4.81%
15.  สพป.เลย เขต 3 -4.79%
16.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 -4.58%
17.  สพป.ยะลา เขต 1 -4.51%
18.  สพป.ปัตตานี เขต 3 -4.50%
19.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 -4.25%
20.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 -4.14%
21.  สพป.สกลนคร เขต 3 -4.13%
22.  สพป.ตรัง เขต 2 -4.09%
23.  สพป.หนองคาย เขต 1 -3.91%
24.  สพป.นราธิวาส เขต 2 -3.91%
25.  สพป.สระบุรี เขต 2 -3.80%
26.  สพป.ระยอง เขต 2 -3.75%
27.  สพป.แพร่ เขต 2 -3.64%
28.  สพป.สระแก้ว เขต 1 -3.59%
29.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 -3.57%
30.  สพป.ตาก เขต 1 -3.57%
31.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 -3.51%
32.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 -3.51%
33.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 -3.47%
34.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 -3.42%
35.  สพป.สกลนคร เขต 2 -3.37%
36.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 -3.31%
37.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 -3.30%
38.  สพป.ปัตตานี เขต 1 -3.30%
39.  สพป.อุดรธานี เขต 4 -3.22%
40.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 -3.21%
41.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 -3.21%
42.  สพป.นราธิวาส เขต 1 -3.20%
43.  สพป.เลย เขต 2 -3.17%
44.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 -3.12%
45.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 -3.10%
46.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 -3.06%
47.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 -3.06%
48.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 -3.03%
49.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 -3.02%
50.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 -2.95%
51.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 -2.94%
52.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 -2.93%
53.  สพป.พิจิตร เขต 1 -2.92%
54.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 -2.91%
55.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 -2.90%
56.  สพป.อำนาจเจริญ -2.88%
57.  สพป.สงขลา เขต 2 -2.80%
58.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 -2.80%
59.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 -2.78%
60.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 -2.73%
61.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 -2.64%
62.  สพป.สระแก้ว เขต 2 -2.57%
63.  สพป.ราชบุรี เขต 2 -2.54%
64.  สพป.สตูล -2.52%
65.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 -2.50%
66.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 -2.46%
67.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 -2.44%
68.  สพป.บึงกาฬ -2.43%
69.  สพป.นครนายก -2.40%
70.  สพป.ลพบุรี เขต 2 -2.36%
71.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 -2.36%
72.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 -2.34%
73.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 -2.33%
74.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 -2.29%
75.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 -2.25%
76.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 -2.24%
77.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 -2.22%
78.  สพป.อุดรธานี เขต 1 -2.11%
79.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 -2.07%
80.  สพป.ระยอง เขต 1 -2.05%
81.  สพป.อุดรธานี เขต 2 -2.03%
82.  สพป.ระนอง -2.02%
83.  สพป.หนองคาย เขต 2 -2.01%
84.  สพป.สงขลา เขต 3 -2.00%
85.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 -2.00%
86.  สพป.ยโสธร เขต 2 -2.00%
87.  สพป.กระบี่ -1.98%
88.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 -1.82%
89.  สพป.อุดรธานี เขต 3 -1.81%
90.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 -1.67%
91.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 -1.65%
92.  สพป.สกลนคร เขต 1 -1.64%
93.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 -1.63%
94.  สพป.น่าน เขต 2 -1.54%
95.  สพป.เชียงราย เขต 1 -1.51%
96.  สพป.ลำพูน เขต 2 -1.47%
97.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 -1.44%
98.  สพป.นนทบุรี เขต 2 -1.32%
99.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 -1.32%
100.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 -1.29%
101.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 -1.20%
102.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 -1.14%
103.  สพป.ลำปาง เขต 3 -1.09%
104.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 -1.05%
105.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 -1.03%
106.  สพป.สมุทรสงคราม -1.02%
107.  สพป.ตราด -1.01%
108.  สพป.อ่างทอง -0.97%
109.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 -0.92%
110.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 -0.75%
111.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 -0.72%
112.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 -0.71%
113.  สพป.ราชบุรี เขต 1 -0.58%
114.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 -0.44%
115.  สพป.เชียงราย เขต 3 -0.21%
- เขตพื้นที่ เพิ่ม
1.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2.24%
2.  สพป.ลำพูน เขต 1 0.10%

 

Powered By www.thaieducation.net