รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก
ลำดับที่ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียน รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
1.  สพป.จันทบุรี เขต 1 83 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
2.  สพป.จันทบุรี เขต 2 106 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
3.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 138 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
4.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 149 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
5.  สพป.ชลบุรี เขต 1 82 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
6.  สพป.ชลบุรี เขต 2 112 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
7.  สพป.ชลบุรี เขต 3 81 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
8.  สพป.ตราด 108 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
9.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 118 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
10.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 111 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
11.  สพป.ระยอง เขต 1 114 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
12.  สพป.ระยอง เขต 2 87 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
13.  สพป.สระแก้ว เขต 1 145 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
14.  สพป.สระแก้ว เขต 2 118 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน