รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียน รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
1.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 173 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
2.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 168 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
3.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 199 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
4.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 153 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
5.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 208 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
6.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 182 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
7.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 175 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
8.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 255 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
9.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 224 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
10.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 262 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
11.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 188 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
12.  สพป.นครพนม เขต 1 249 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
13.  สพป.นครพนม เขต 2 181 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
14.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 143 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
15.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 175 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
16.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 183 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
17.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 179 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
18.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 213 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
19.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 181 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
20.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 225 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
21.  สพป.บึงกาฬ 211 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
22.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
23.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 229 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
24.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 214 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
25.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 192 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
26.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 196 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
27.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 221 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
28.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 145 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
29.  สพป.มุกดาหาร 244 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
30.  สพป.ยโสธร เขต 1 190 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
31.  สพป.ยโสธร เขต 2 184 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
32.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 230 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
33.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 331 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
34.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 214 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
35.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 258 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
36.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 180 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
37.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 198 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
38.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 210 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
39.  สพป.สกลนคร เขต 1 175 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
40.  สพป.สกลนคร เขต 2 255 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
41.  สพป.สกลนคร เขต 3 182 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
42.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 292 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
43.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 218 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
44.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 233 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
45.  สพป.หนองคาย เขต 1 154 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
46.  สพป.หนองคาย เขต 2 105 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
47.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
48.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 103 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
49.  สพป.อำนาจเจริญ 252 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
50.  สพป.อุดรธานี เขต 1 219 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
51.  สพป.อุดรธานี เขต 2 194 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
52.  สพป.อุดรธานี เขต 3 203 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
53.  สพป.อุดรธานี เขต 4 143 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
54.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 239 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
55.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 217 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
56.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 209 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
57.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 142 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
58.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 254 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
59.  สพป.เลย เขต 1 142 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
60.  สพป.เลย เขต 2 157 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
61.  สพป.เลย เขต 3 107 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน