รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ลำดับที่ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียน รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
1.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 204 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
2.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 184 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
3.  สพป.ตาก เขต 1 108 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
4.  สพป.ตาก เขต 2 121 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
5.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 162 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
6.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 145 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
7.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 198 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
8.  สพป.น่าน เขต 1 176 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
9.  สพป.น่าน เขต 2 145 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
10.  สพป.พะเยา เขต 1 84 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
11.  สพป.พะเยา เขต 2 126 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
12.  สพป.พิจิตร เขต 1 134 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
13.  สพป.พิจิตร เขต 2 125 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
14.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 114 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
15.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 127 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
16.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 163 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
17.  สพป.ลำปาง เขต 1 94 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
18.  สพป.ลำปาง เขต 2 109 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
19.  สพป.ลำปาง เขต 3 93 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
20.  สพป.ลำพูน เขต 1 94 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
21.  สพป.ลำพูน เขต 2 81 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
22.  สพป.สุโขทัย เขต 1 126 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
23.  สพป.สุโขทัย เขต 2 162 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
24.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 147 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
25.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 76 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
26.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 83 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
27.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 125 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
28.  สพป.เชียงราย เขต 1 104 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
29.  สพป.เชียงราย เขต 2 151 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
30.  สพป.เชียงราย เขต 3 141 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
31.  สพป.เชียงราย เขต 4 135 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
32.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 87 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
33.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 141 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
34.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 154 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
35.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 88 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
36.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 99 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
37.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 100 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
38.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 141 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
39.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 129 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
40.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 189 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
41.  สพป.แพร่ เขต 1 115 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
42.  สพป.แพร่ เขต 2 122 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
43.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 132 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน
44.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 176 รายชื่อโรงเรียน รายชื่อแอดมิน