รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ลำดับที่ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียน เปิดดู
1.  สพป.กรุงเทพมหานคร เปิดดู
2.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เปิดดู
3.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปิดดู
4.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เปิดดู
5.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เปิดดู
6.  สพป.จันทบุรี เขต 1 เปิดดู
7.  สพป.จันทบุรี เขต 2 เปิดดู
8.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เปิดดู
9.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เปิดดู
10.  สพป.ชลบุรี เขต 1 เปิดดู
11.  สพป.ชลบุรี เขต 2 เปิดดู
12.  สพป.ชลบุรี เขต 3 เปิดดู
13.  สพป.ชัยนาท เปิดดู
14.  สพป.ตราด เปิดดู
15.  สพป.นครนายก เปิดดู
16.  สพป.นครปฐม เขต 1 เปิดดู
17.  สพป.นครปฐม เขต 2 เปิดดู
18.  สพป.นนทบุรี เขต 1 เปิดดู
19.  สพป.นนทบุรี เขต 2 เปิดดู
20.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 เปิดดู
21.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 เปิดดู
22.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปิดดู
23.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เปิดดู
24.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เปิดดู
25.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดดู
26.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปิดดู
27.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เปิดดู
28.  สพป.ระยอง เขต 1 เปิดดู
29.  สพป.ระยอง เขต 2 เปิดดู
30.  สพป.ราชบุรี เขต 1 เปิดดู
31.  สพป.ราชบุรี เขต 2 เปิดดู
32.  สพป.ลพบุรี เขต 1 เปิดดู
33.  สพป.ลพบุรี เขต 2 เปิดดู
34.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เปิดดู
35.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เปิดดู
36.  สพป.สมุทรสงคราม เปิดดู
37.  สพป.สมุทรสาคร เปิดดู
38.  สพป.สระบุรี เขต 1 เปิดดู
39.  สพป.สระบุรี เขต 2 เปิดดู
40.  สพป.สระแก้ว เขต 1 เปิดดู
41.  สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดดู
42.  สพป.สิงห์บุรี เปิดดู
43.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เปิดดู
44.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เปิดดู
45.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เปิดดู
46.  สพป.อ่างทอง เปิดดู
47.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 เปิดดู
48.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 เปิดดู