จำนวนโรงเรียน
165
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
168
คิดเป็นร้อยล่ะ
101.82%