จำนวนโรงเรียน
131
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
131
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.00%