จำนวนโรงเรียน
188
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
188
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.00%