จำนวนโรงเรียน
120
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
120
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.00%