จำนวนโรงเรียน
91
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
93
คิดเป็นร้อยล่ะ
102.20%