จำนวนโรงเรียน
70
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
72
คิดเป็นร้อยล่ะ
102.86%