จำนวนโรงเรียน
125
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
127
คิดเป็นร้อยล่ะ
101.60%