จำนวนโรงเรียน
132
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
134
คิดเป็นร้อยล่ะ
101.52%