จำนวนโรงเรียน
93
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
93
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.00%