จำนวนโรงเรียน
109
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
111
คิดเป็นร้อยล่ะ
101.83%