จำนวนโรงเรียน
255
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
237
คิดเป็นร้อยล่ะ
92.94%