จำนวนโรงเรียน
255
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
260
คิดเป็นร้อยล่ะ
101.96%