จำนวนโรงเรียน
154
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
154
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.00%