จำนวนโรงเรียน
142
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
147
คิดเป็นร้อยล่ะ
103.52%