จำนวนโรงเรียน
139
ลงทะเบียน(ยืนยันแล้ว)
139
คิดเป็นร้อยล่ะ
100.00%