คนึงนิจ ต๊ะปินตา
แอดมินเขต สพป.ตาก เขต 1

จำนวนแอดมินทั้งประเทศ
ข้อมูลทุพโภชนาการ 2562 (เขต)
การลงทะเบียนของแอดมินโรงเรียน + ข้อมูลส่งทุพโภชนาการวันที่ 10 มิ.ย และ 30 ก.ย
ข้อมูลสรุปเขต


จังหวัดตาก...ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
ดูข้อมูลทุพโภชนาการ สพป.ตาก เขต 1 ปีงบประมาณ 2562

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net