ณัฐพร ดอกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เชียงใหม่ เขต 6

จำนวนแอดมินทั้งประเทศ
หน้ารายงานข้อมูลเขต


จังหวัดเชียงใหม่...ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
ดูข้อมูลทุพโภชนาการ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ปีงบประมาณ 2563

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net