นารากร สินธุศรี
แอดมินเขต สพป.เชียงใหม่ เขต 3

จำนวนแอดมินทั้งประเทศ
ข้อมูลทุพโภชนาการ 2562 (เขต)
การลงทะเบียนของแอดมินโรงเรียน + ข้อมูลส่งทุพโภชนาการวันที่ 10 มิ.ย และ 30 ก.ย
ข้อมูลสรุปเขต


จังหวัดเชียงใหม่...ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
ดูข้อมูลทุพโภชนาการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ปีงบประมาณ 2562

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net