ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

จำนวนแอดมินทั้งประเทศ
ข้อมูลทุพโภชนาการ 2562 (เขต)
การลงทะเบียนของแอดมินโรงเรียน + ข้อมูลส่งทุพโภชนาการวันที่ 10 มิ.ย และ 30 ก.ย
ข้อมูลสรุปเขต


จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
ดูข้อมูลทุพโภชนาการ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปีงบประมาณ 2562

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net