สิริมา ชุมแก้ว
แอดมินเขต สพป.พัทลุง เขต 2

จำนวนแอดมินทั้งประเทศ
ข้อมูลทุพโภชนาการ 2562 (เขต)
การลงทะเบียนของแอดมินโรงเรียน + ข้อมูลส่งทุพโภชนาการวันที่ 10 มิ.ย และ 30 ก.ย
ข้อมูลสรุปเขต


จังหวัดพัทลุง...เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
ดูข้อมูลทุพโภชนาการ สพป.พัทลุง เขต 2 ปีงบประมาณ 2562

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net