สุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์
แอดมินเขต สพป.ชลบุรี เขต 1

จำนวนแอดมินทั้งประเทศ
ข้อมูลทุพโภชนาการ 2562 (เขต)
การลงทะเบียนของแอดมินโรงเรียน + ข้อมูลส่งทุพโภชนาการวันที่ 10 มิ.ย และ 30 ก.ย
ข้อมูลสรุปเขต


จังหวัดชลบุรี...ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
ดูข้อมูลทุพโภชนาการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ 2562

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net