จุฑารัตน์ เนียมถนอม
แอดมินเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

จำนวนแอดมินทั้งประเทศ
ข้อมูลทุพโภชนาการ 2562 (เขต)
การลงทะเบียนของแอดมินโรงเรียน + ข้อมูลส่งทุพโภชนาการวันที่ 10 มิ.ย และ 30 ก.ย
ข้อมูลสรุปเขต


จังหวัดเพชรบูรณ์...เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง
ดูข้อมูลทุพโภชนาการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปีงบประมาณ 2562

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net