กรรณิการ์ โพธา
แอดมินเขต สพป.ลำพูน เขต 2

จำนวนแอดมินทั้งประเทศ
หน้ารายงานข้อมูลเขต


จังหวัดลำพูน...พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย
ดูข้อมูลทุพโภชนาการ สพป.ลำพูน เขต 2 ปีงบประมาณ 2563

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net