หนูรัก วิฤทธิ์ชัย
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

จำนวนแอดมินทั้งประเทศ
ข้อมูลทุพโภชนาการ 2562 (เขต)
การลงทะเบียนของแอดมินโรงเรียน + ข้อมูลส่งทุพโภชนาการวันที่ 10 มิ.ย และ 30 ก.ย
ข้อมูลสรุปเขต


จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
ดูข้อมูลทุพโภชนาการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปีงบประมาณ 2562

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net