นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

จำนวนแอดมินทั้งประเทศ
ข้อมูลทุพโภชนาการ 2562 (เขต)
การลงทะเบียนของแอดมินโรงเรียน + ข้อมูลส่งทุพโภชนาการวันที่ 10 มิ.ย และ 30 ก.ย
ข้อมูลสรุปเขต


จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
ดูข้อมูลทุพโภชนาการ สพป.ยโสธร เขต 2 ปีงบประมาณ 2562

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net