สุมลรัตน์ ปล่องทอง
แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 1

จำนวนแอดมินทั้งประเทศ
ข้อมูลทุพโภชนาการ 2562 (เขต)
การลงทะเบียนของแอดมินโรงเรียน + ข้อมูลส่งทุพโภชนาการวันที่ 10 มิ.ย และ 30 ก.ย
ข้อมูลสรุปเขต


จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
ดูข้อมูลทุพโภชนาการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ 2562

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net